V Tomto Článku:

Radiologie je široká profese, ve které získáváte a interpretujete obrazy získané pomocí radiologických zařízení. V této oblasti se můžete stát diagnostickým radiologem, radiologickým asistentem, radiologickým technikem / technologikem nebo radiologickou sestrou. Vaše důvody pro vstup do radiologické kariéry nemusí být stejné důvody, proč má někdo jiný, ale některé obecné faktory vám dávají představu o tom, proč je povolání velmi žádané.

Proč si vybrat kariéru v radiologii?: radiologii

Profesionálové v oblasti radiologie jsou často klíčem k diagnostice.

Hlavní důvod pro vstup

Lidé často vstupují do radiologie, protože chtějí zajímavou práci - objevují například výzvu diagnostiky fascinující, nebo jsou nadšeni vidět to, co není viditelné pouhým okem. Podle Americké společnosti radiologických technologů to 97 procent z 2 300 dotazovaných radiologů uvedlo jako primární faktor jejich výběru kariéry. Devětdesát procent uvedlo, že chtějí lidem pomoci.

Růst pracovních míst

Podle úřadu statistiky práce (BLS), odborníci v oblasti radiologie mohou očekávat rychlejší než průměrný růst pole, na základě údajů za rok 2008. BLS tvrdí, že odvětví do roku 2018 zvýší počet zaměstnanců o 17 procent. Pokud jde o radiologii, je pro vás vhodnou volbou, pokud chcete být v profesi, která projevila stabilitu.

Profesionální vývoj

Radiologie nabízí mnoho příležitostí pro profesní rozvoj, říká The Society of Radiologists in Training. Máte mnoho možností, co můžete dělat. Můžete například trénovat v dodatečné specializaci, jako je radiologie hrudníku, nebo můžete provádět výzkum nebo vyučovat. To usnadňuje pobyt na poli i přes změny života.

Spojení s klinickými obory

Radiologie je spojena s prakticky všemi oblastmi medicíny, což znamená, že je méně náročná než jiné lékařské obory. Jedná se o pole, ve kterém máte potenciál spojit se s mnoha klinickými odděleními. Umožňuje to rozvinout dobře zaujatý pohled na medicínu, nemoc a lidské tělo, protože pracujete a konzultujete s odborníky z více oborů.

Význam

V závislosti na vašem titulu, jako odborník na radiologii, můžete připravit pacienty, provozovat radiologické přístroje, získat lékařské historie, zaznamenávat nálezy a diskutovat o výsledcích s ostatními lékaři. Někdy je přesná diagnóza možná pouze po dokončení těchto úkolů, takže radiologové jsou často klíčem k správnému vývoji léčby.

Platební sazba

Radiologové, kteří jsou licencovanými lékaři, vydělávají co nejvíce na poli. BLS uvádí, že od roku 2009 činil průměrný roční plat lékařů 173 860 dolarů, což je necelých 84 dolarů za hodinu. Payscale naznačuje, že radiologové se doma od roku 2012 pohybují od 48.407 dolarů na 203.517 dolarů. Pro další odborníky na radiologii, jako jsou radiologové technologové, platí přibližně 54 milionů dolarů, nebo jen něco málo přes 24 dolarů za hodinu, na základě údajů z roku 2009 z BLS.


Video: