V Tomto Článku:

Daňový poplatník, který je oprávněným majitelem mobilního domu, je zodpovědný za zaplacení všech daňových závazků z příjmů z prodeje domů. IRS nemá pravomoc ukládat závazek daňovému poplatníkovi, který nemá majetkový podíl. Pokud však existuje zástavní právo IRS na nemovitosti, kterou prodáváte, zástavní právo může zůstat účinné vůči kupujícímu, pokud si ho koupí s vědomím zástavního práva.

Kapitálový majetek

Kód interního výnosu klasifikuje veškerý majetek, který si zakoupíte jako investici nebo pro osobní potřebu jako kapitálový majetek. Toto ošetření se vztahuje na nákup mobilního domu bez ohledu na to, zda ho používáte jako hlavní dům, investici nebo pro rekreační účely. Veškeré transakce zahrnující prodej kapitálového aktiva podléhají pravidlu kapitálových zisků a ztrát. Tato pravidla ukládají dodatečnou daň z příjmů; daňové sazby jsou však podstatně nižší než sazby, které IRS ukládá běžným příjmům, jako jsou mzdy získané v práci. Kapitálové ztráty mají omezenou užitečnost v tom, že mohou snížit jakoukoli částku kapitálových zisků s přebytkem odčitatelným z běžného příjmu až do výše 3 000 USD ročně.

Mobilní domácí základ

Klíčovým prvkem pro výpočet výše zisku nebo ztráty z prodeje mobilního domu je jeho daňový základ. Daňový základ představuje všechny náklady, které vynaložíte na zakoupení domů a trvalé zlepšování. Trvalé zlepšení zvýší daňový základ, pokud přidává hodnotu do mobilního domu nebo prodlužuje jeho životnost. Například renovaci celého interiéru mobilního domu je zlepšení domu, zatímco nahrazení rozbitého okna není.

Výpočet zisku

Vypočítejte částku zisku z prodeje mobilního domu odečtením jeho daňového základu z hrubého výtěžku z prodeje. Hrubé výnosy zahrnují cenu, kterou prodáváte, plus veškerý jiný majetek nebo službu, kterou obdržíte v transakci. Dále, pokud jste odpovědní za nesplacený dluh, který se vztahuje k mobilnímu domě, musíte zahrnout do výtěžku veškerou částku dluhu, za kterou kupující převezme odpovědnost.

Získejte vyloučení

Vnitřní zákon o příjmech umožňuje majitelům domů vyloučit z výsledného zisku z daně z kapitálových výnosů až 250 000 USD, pokud jsou splněny určité požadavky. Chcete-li se kvalifikovat, musí být mobilní dům vaším domovem a během pětiletého období bezprostředně před prodejem musíte vlastnit a bydlet v domácnosti po dobu dvou let. Vyloučení je k dispozici pouze v případě, že během předchozích dvou let nevylučujete zisk z jiného domácího prodeje. Pokud je vaším jediným sídlem mobilní dům, bude se jednat o hlavní domov. Nicméně, pokud vlastníte dva domy a můžete splnit dvouleté požadavky na oba, musíte zvážit další faktory dříve, než dospějete k závěru, že je to váš hlavní domov. Faktory relevantní pro identifikaci hlavního domova jsou adresa, na které obdržíte poštu, blízkost domova k pracovišti a blízkost domova k bankám, které obvykle používáte.


Video: 6. Co vše lze vyčíst z katastru nemovitostí?