V Tomto Článku:

Ultrazvukové techniky, také nazývané diagnostické lékařské sonografy, používají zařízení, které vysílá vysokofrekvenční zvukové vlny do těla a vytvářejí obrazy na obrazovce. Lékaři používají tyto snímky k provedení lékařských diagnóz. Pracovní příležitosti by měly být dobré alespoň v roce 2018, uvádí americký úřad práce pro statistiku práce (BLS). Stát se ultrazvukovým technikem obvykle znamená získání dvouletého přidruženého stupně nebo čtyřletého bakalářského titulu s významnou rolí v oblasti, jako je diagnostická lékařská sonografie.

Co má být majorem, aby se stalo ultrazvukovým technikem: sonografie

Ultrazvuk technici obvykle mají asociovaný nebo bakalářský titul v jednom z mnoha specialit.

Ultrazvuková technologie

Ultrazvukové vyšetření, také nazývané sonogram, vytváří vizuální obraz orgánů, tkání a krevní oběh. Technik umístí na kůži pacienta malé zařízení s názvem snímač a snímač přenáší zvuk a ozve se, když se zvuk odrazí od vnitřních struktur. Ultrazvukové zobrazování je běžně spojeno s těhotenstvím, ale používá se pro mnoho dalších diagnostických postupů.

Výcvik

Aspirující technici ultrazvuku mohou získat školení v technických školách, komunitních školách, univerzitách, nemocnicích a armádě. Kromě přidružených a bakalářských titulů jsou k dispozici roční programy pro osoby se zkušenostmi s jinou profesí zdravotní péče. Mezi hlavní patří diagnostická lékařská sonografie (DMS), echokardiografie, kardiovaskulární sonografie a diagnostická kardiovaskulární sonografie. Studenti si také mohou vybrat DMS major s koncentrací v konkrétní specialitě.

Kurz

Hlavní náplň diagnostické lékařské sonografie pro bakaláře vědy na Arkansaské univerzitě pro lékařské vědy například začíná práce na základní péči o pacienty, sekční anatomii a úvodní fyzice. Student pak absolvuje kurzy abdominální, gynekologické, srdeční a cévní sonografie na začátku, střední a pokročilé úrovni. K dispozici jsou také kurzy pokročilé fyziky, Dopplerovská sonografie a hemodynamika, stejně jako klinické praktiky.

Kariérní výhody

Výhled zaměstnání pro diagnostické lékařské sonografy je dobrý z důvodu stárnutí populace a protože poskytovatelé zdravotní péče stále více preferují technologii, která nezahrnuje záření, podle BLS. Ultrazvuk je také nákladově efektivnější než radiologické postupy. Kromě toho inženýři ultrazvukových zobrazovacích zařízení neustále zlepšují technologii pro diagnostické použití v dalších oblastech těla. Zatímco většina technik ultrazvuku bude v blízké budoucnosti pracovat v nemocnicích, BLS předpovídá více pracovních příležitostí v ordinacích lékařů a v lékařských a diagnostických laboratořích. Průměrná mzda pro ultrazvukové techniky od května 2009 činila 30,60 dolarů za hodinu, což je zhruba 63,600 dolarů ročně, říká BLS.


Video: About Common Refrigerants--Refrigeration and Air Conditioning Technology