V Tomto Článku:

Sdružení vlastníků nemovitostí jsou častěji označována jako sdružení vlastníků domů. V novějších obytných budovách, které prošly stavbou v posledních letech, většina čtvrtí má povinnou asociace majitelů domů, kterou jsou obyvatelé povinni účastnit. Vědět, co sdružení majitelů domů dělá a jak se týká vašeho životního stylu, je důležité při výběru okolí, ve kterém žijete.

Proč existují sdružení vlastníků domů

Spolupráce vlastníků domů byla zavedena tak, aby pomohla sousedům zachovat jednotný vzhled a udržet hodnoty nemovitostí na svých nejvyšších možných úrovních. Před založením asociace majitelů domů byli stavitelé a městští úředníci bombardováni sousedními stížnostmi o nádražích, otázkách týkajících se parkování a dalších hlavních činitelích, které se ztratily z krásy okolí. Sdružení vlastníků domů dává kontrolu zpět jednotlivcům, kteří bydlí v komunitě, vytvářením pravidel a předpisů, které musí majitelé domů dodržovat a dodržovat nebo čelit pokutám a pokutám. To také umožňuje sousedům být aktivní v komunitě, v níž mají bydliště, tím, že jim poskytne otevřené fórum pro stížnosti nebo návrhy na zlepšení sousedství.

Proč asociace vlastníků domů jsou důležité

Žádný soubor pravidel nebude stejný od jedné sdružení vlastníků domů ke druhé. Hodnota za to, že máš sdružení vlastníků domů, je vytvořit prostředí, které by sousedům zakázalo malování vlastností v jasných, neonových barvách, parkování v přední dvorce nebo dělat jiné podobné věci, které by ztratily celkový vzhled komunity. Sdružení vlastníků domů mají skutky, smlouvy a omezení pro sousedství, které pomáhají udržet okolí krásné. Rovněž řídí společné prostory ve společných prostorách, jako jsou bazény nebo komunitní parky. Sdružení majitelů domů upravuje a udržuje krásu okolí a udržování společných prostor udržuje obyvatele šťastné a žije klidně.

Poplatky

Všechny sdružení majitelů domů vyžadují poplatky od svých obyvatel. To se bude lišit od jedné komunity k druhé. V některých oblastech existuje více komunitních úřadů pro komunitu, ve kterých budou shromažďovány vícenáklady. Poplatky se mohou pohybovat v rozmezí 50 až 1 000 dolarů nebo více ročně, v závislosti na komunitě a jejích vybaveních. Poplatky za každou HOA nejsou zahrnuty v hypotéce a jsou účtovány samostatně majiteli domů buď na měsíční, čtvrtletní nebo roční bázi.

Síla HOA

Sdružení vlastníků domů mají určité pravomoci nad obyvateli obce. Například, pokud majitel domu nezaplatí poplatky včas nebo přinese dluhy aktuální, sdružení může umístit zástavu na jeho majetek. Pokud by toto zástavní právo existovalo po dlouhou dobu, sdružení majitelů domů může zabránit vlastníkovi domu a vyvést ho ze svého domu. To se vyskytuje zřídka; avšak v rámci práva asociace majitelů domů to dělá.

Kromě toho, pokud majitelé domů porušují skutky, smlouvy a omezení sdružení majitelů domů, sdružení může uložit majiteli domů pokutu nad rámec typických poplatků, které jim dluží. V závislosti na závažnosti přestupku se pokuty mohou pohybovat od 25 do 10 000 USD nebo více. Nemůže-li majitel domu přinést svůj majetek zpět do souladu s normami sousedství, HOA může pokračovat s právními způsoby, jak vyvrátit vlastníka a uzavřít nemovitost.

Expertní přehled

Před provedením nákupu domů diskutujte s profesionálem v oblasti nemovitostí, zda má sousedství povinnou HOA. Zjistěte poplatky a obdržíte kopii listin, smluv a omezení tak, abyste měli seznam "dos a don'ts", který můžete zkontrolovat. Nákup domu je víc než jen koupě nemovitosti; to je nákup do asociace majitelů domů stejně. Udělejte si laskavost a stanete se informovaným spotřebitelem před provedením velké investice.


Video: Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků