V Tomto Článku:

Když investujete do cenných papírů, které vám platí pevnou úrokovou sazbu, jako je dluhopis s pevnou úrokovou sazbou nebo vkladový certifikát, vy a dlužník jste na dobu dohodnutou s úrokovou sazbou drželi dohodnutou úrokovou sazbu. Pokud tržní úrokové sazby narostou, stále získáte nižší dohodnutou sazbu, i když je nižší než tržní sazba. Riziko, že úrokové sazby se zvýší nad stanovenou sazbu, se označuje jako riziko úrokových sazeb.

Dolary schodiště a šipka nahoru

Cenné papíry s pevnou úrokovou sazbou zahrnují při stanovení úrokové sazby prémiovou rizikovou splatnost.

Riziko splatnosti Premium

Riziková prémie splatnosti zvyšuje úrokové riziko o krok dále tím, že zvyšuje tržní sazbu cenných papírů s delšími termíny, aby se zohlednilo riziko, že úroková sazba se zvýší. Tato prémie je v dlouhodobých cenných papírech větší než krátkodobé cenné papíry. Například pokud je váš vkladový certifikát jen jeden rok, pravděpodobnost, že úrokové sazby se výrazně změní, není tak vysoké jako riziko na pětiletém vkladovém certifikátu, takže pětileté CD bude mít vyšší rizikovou splatnost.


Video: Relationship between bond prices and interest rates | Finance & Capital Markets | Khan Academy