V Tomto Článku:

Zákonný notářský doklad je právní dokument, pro který notář veřejnost ověřuje podpisy. Získání notářského dokladu nelegalizuje jeho obsah, ale zajišťuje, aby strany, které ho podepisují, správně zastupovaly.

Notář Veřejné nástroje

Razítko a pečeť slouží k notářství dokumentů na stole.

Notářské doklady

Právní a finanční dokumenty patří mezi ty, které jsou běžně notářsky ověřeny. Advokáti často žádají klienty o notářské prohlášení o přísahách a plné moci, například. Zdravotní směrnice a související dokumenty jsou také notářsky ověřeny a banky mohou požadovat, aby osoba měla určité finanční žádosti a doklady notářsky ověřené, pokud žadatel nebo strana není fyzicky přítomna. Osoba může také připravit vůli nezávisle a chtít ji notářsky ověřit, aby byla přijata jako oficiální dokument.

Notářský proces

Státy udělují notářské veřejnoprávní pravomoci k notářství dokumentů a účtování malého poplatku, který je omezen zákony jednotlivých států. Notář se zavazuje upřímně a objektivně ověřovat dokumenty pro osoby s podpisem, datem a razítkem. Zatímco mnoho lidí slouží jako notáři, soudní dvory a banky jsou dobrými místy, kde je najdete. Někteří velcí zaměstnavatelé mají rádi interní notářskou veřejnost, která by vyhovovala potřebám zaměstnanců a klientů. Proces notalizace je poměrně jednoduchý. Účastník nebo strany podepisují dokument před notářem, vystavují fotografii a získají požadovaný podpis a razítko.


Video: Globálny problém ničenia a plytvania potravín (SK dokumentárny film)