V Tomto Článku:

Služba Interní výnosy (IRS) má širokou pravomoc vyšetřovat porušování požadavků na vykazování hrubých výnosů podle vnitřního daňového zákoníku (dále jen "kód"). Formulář 4789 je jedním z nástrojů, které IRS používá k prevenci praní špinavých peněz a daňových úniků sledováním převodů velkých částek hotovosti.

Co je formulář IRS 4789?: instituce

IRS má přísné požadavky na podávání zpráv o převodu velkých částek hotovosti.

Měnová transakční zpráva

Formulář 4789, Měnová transakční zpráva, byl představen IRS v roce 1970 po přechodu zákona o bankovním tajemství. Vyžaduje, aby finanční instituce, kromě kasin, oznámily IRS jakoukoli hotovostní vklad, odběr, výměnu měny nebo jinou platbu nebo převod přesahující 10 000 USD.

Finanční instituce

Finanční instituce, která podává formulář 4789, je obecně bankou, ale může to být také jakýkoli zprostředkovatel nebo obchodník s cennými papíry, převodci peněz nebo poštovní službou USA, která používá formulář pro vydávání peněžních příkazů. Termín "finanční instituce" zahrnuje také určité hotovostní obchody, jako jsou např. Kontrolovatelé. Stručně řečeno, podnik je považován za finanční instituci, pokud vybírá šeky, přenáší peníze nebo vydává, prodává nebo vyplácí peněžní příkazy nebo cestovní šeky.

Účel

IRS se zabývá výběrem daně z příjmů ze všech příjmů, včetně nezákonného příjmu. Vzhledem k tomu, že Spojené státy pokračovaly v organizovaném zločinu na počátku dvacátého století a když se válka s drogami vyvíjela až do konce století, bylo zřejmé, že daňové úniky spojené s praním peněz z nezákonné činnosti byly někdy jedinou cestou, odsouzení za trestné činy. V roce 1970 Kongres schválil zákon o bankovním tajemství, který zavedl formulář 4789 jako nový nástroj na pomoc při prosazování a vytvoření papírové stopy pro použití velkého množství hotovosti. IRS tvrdí, že požadavek, aby finanční instituce podaly formulář 4789, vytvořily významnou překážku pro využívání nelegálních zisků zločinci, kteří se zabývají nezákonnou činností.

Formát

Formulář 4789 vyžaduje, aby finanční instituce klasifikovala transakci za podezřelou, pokud nespadá pod výjimku, sbírat jméno, adresu a číslo sociálního zabezpečení a ověřit informace prostřednictvím předložení identifikace. Musí být zaznamenána čísla účtů, jakož i to, zda finanční prostředky měly prospěch jiné osobě. Nakonec vykazující instituce musí uvést druh transakce, která proběhla a kde se finanční instituce nachází. Formulář také vyžaduje vykazování více transakcí jako jedné transakce, pokud se uskutečnily během jednoho pracovního dne, nebo pokud banka vědí, že transakce souvisejí.

Podání

Formulář 4789 musí být podán do výpočetního centra IRS Detroit nebo místního IRS centra do 15 dnů od transakce. Neposkytnutí zprávy podléhá občanským a trestním sankcím až do výše 500 000 USD a 10 let vězení. Spisová instituce musí uchovávat kopii zprávy ve spise po dobu 5 let.


Video: