V Tomto Článku:

Nadpis domu se skládá z řetězce nebo sbírky vlastnických dokumentů, jako jsou starší listiny a průzkumy pozemků, které sledují jeho vlastnickou historii. Listina a titul slouží jako důkaz vlastnictví. Domovská listina je obvykle jeden dokument. Dokumenty, které obsahují název nemovitosti, však mohou prozkoumat vlastnictví obtížné. Abstrakt titulu můžete vygenerovat odkazem na řetězec názvu domova.

Obchodní handshake

Majitelé a kupující podepisují listinu, která převádí vlastnictví.

Použití pro Abstrakty titulu

Domácí abstrakt je také známý jako "abstrakt titulu" nebo "abstrakt titulu". Vlastnické listiny, hypoteční noty, evidence majetku, majetkové zástavní právo a průzkumy pozemků mohou obsahovat řetězec titulů. Společně tyto právní dokumenty tvoří titul domu. Samotný abstrakt titulu slouží několika praktickým účelům. Jako kupující můžete pomocí odhadu názvů zjistit zástavy a nezveřejněné majitele domu, který chcete koupit

Hledání neznámých Liens

Když použijete hypotéku na koupi domu, věřitel potřebuje prohledávání názvu a přezkoumá abstrakt titulu před schválením vašeho úvěru. Hledání titulů někdy odhalí potenciální problémy, jako jsou staré nezaplacené zástavy, které brání převodu čistého titulu na kupujícího. Zázraky na titul domů jsou zatížení nebo "mraky". Mraky se stávají odpovědností nového vlastníka, pokud není vyplaceno nebo vyčištěno před dokončením prodeje. Abstrakt obsahuje seznam zástavních práv na titul domů.

Konkurenční nároky na vlastnictví

V domě se v průběhu času hromadí mnoho dokumentů o titulu. Veřejné dokumenty, které tvoří název domova, mohou také odhalit konkurenční nároky na vlastnictví. Činnost, která uděluje vlastnictví vlastníkovi záznamu nebo prodávajícímu, může například soutěžit s předchozím prohlášením o přestupku, který převedl titul na jiného vlastníka. Název abstrakty obsahuje seznam konkurujících vlastnických tvrzení, i když některé skutky mohou být nezaznamenané nebo ztraceny. Pokud není nahráno, nemusí abstrakt titulu plně odhalit všechny podrobnosti o vlastnictví.

Výzkumný název

Okresní rekordér nebo krajská půdní kancelář obvykle uchovává záznamy o majetku, které tvoří váš domovský titul. Domovní titul je také veřejný záznam, který může každý prozkoumat. Investoři nemovitostí často provádějí vlastní vyhledávání titulů a připravují abstrakty titulu. Hypotéční společnosti a kupující domů obvykle najímají titulní společnosti, aby vyhledávaly tituly a vytvořili abstrakt.

Název Pojištění na ochranu

Abstrakty titulu nejsou perfektní, proto pojištění titulu pomáhá chránit titul vašeho domova před konkurenčními nároky na vlastnictví. Jako homebuyer s financováním, hypoteční věřitelé vyžadují, abyste si zakoupili majitele titul pojištění. Vlastní pojištění titulu vás pokrývá tak dlouho, dokud vlastní nebo vaši dědicové vlastní dům. Musíte také koupit věřitele pojištění titulu s věřitelem jako příjemce. Vy nebo prodejce můžete uhradit jednorázovou pojistnou při uzavření.


Video: Nick Lopez - Bring It On Home (feat. Abstract, Jacoby & Carly Butler)