V Tomto Článku:

Obecná odpovědnost nebo všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu je rozsáhlé pojištění podnikání, které poskytuje pojištěnou ochranu před újmy na zdraví nebo majetkové nároky klienta nebo zákazníka.

Co je obecná odpovědnost?: obecná

Obecná odpovědnost kompenzuje riziko ztráty, pokud je společnost odpovědná za újmu nebo škodu.

Základy

Obecná odpovědnost se vztahuje na vlastníka podniku z rizika ztráty "kvůli škodě nebo úrazu (způsobenému nedbalostí nebo zanedbáním) při plnění jeho povinností nebo podnikání" podle internetových stránek Business Dictionary. Úrazy nebo škody by mohly nastat na místě nebo mimo provoz při poskytování obchodních služeb.

Krytí

Celkové pojistné krytí je obrovské a zahrnuje ochranu pro zaměstnance, kteří jednají jménem podniku, kdokoli jiný legálně spojený s vaším podnikem, náklady na právní ochranu během soudních sporů a lékařskou péči pro zraněného nebo nemocného.

Pojistné sazby

Vaše náklady na všeobecnou ochranu odpovědnosti jsou založeny na potenciálním riziku výplaty a částky. Podniky, které provádějí operace s vyšším rizikem a které s větší pravděpodobností čelí, by platily více než méně riskantní operace. Sazby v některých státech mohou být také vyšší, založené na precedentu pro vyšší náhradu škody pro žadatele.


Video: Astroložka Samapatt - CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2019?