V Tomto Článku:

Finanční potíže obvykle odkazují na situaci, kdy člověk nemůže držet krok s dluhy a účty. Tento konkrétní termín je také používán v rozhodovacích procesech o tom, zda někomu nabídnout úlevu od určitých druhů platebních povinností.

Žena na mobil v prázdné místnosti nového domova

Různé programy dělají rozhodnutí o těžkostech na základě různých kritérií.

Hardship Základy

Finanční potíže mohou nastat z mnoha důvodů. V některých případech se lidé snaží najít zaměstnání po delší dobu a účty se hromadí. Lidé, kteří mají naplánovat odchod z asistenčních programů nebo zaplatit dluh, mohou mít rovněž problémy s přizpůsobením se náhlé změně ve finanční struktuře.

Typicky, když organizace rozhoduje o zásluhách finančních potíží osoby, důraz je kladen na celkový finanční obraz a přiměřenou povahu žádosti. Když lidé žádají o programy vládní pomoci, jako jsou například sociální zabezpečení nebo razítka potravin, musí například vyplnit žádosti a vysvětlit, jak splňují požadavky na určité finanční kritéria.

Těžké aplikace

Finanční potíže jsou často uváděny ve vztahu k studentským úvěrům. Vysokoškolák, který využil půjčky na financování svého vzdělávání, obvykle začíná splácet půjčky krátce po ukončení studia. Pro některé se tyto hlavní náklady dostanou dříve, než budou mít možnost získat slušný život. Jednou z možností je požadovat 12měsíční odklad plateb na základě finančních potíží. Jiné typy věřitelů mohou také poslouchat požadavky na potíže.

V některých případech umožňuje Internal Revenue Service volitelným programům odchodu do důchodu - včetně plánů 401 (k), 403 (b) a 457 (b) plánů - rozdělit ztráty bez obvyklých sankcí z předčasného odchodu. Rozhodnutí o utrpení se obvykle týká důvodu žádosti. Například zdravotní a pohřební výdaje jsou společné příspěvky, podle internetových stránek IRS.


Video: Moderátor ČT Jakub Železný: Finanční potíže, zhroucení, alkohol a hledání pomoci!