V Tomto Článku:

Komplexní a kolizní pojištění kryjí škody nebo ztráty pojištěného automobilu na základě jakéhokoli druhu pojištění. Zákon nevyžaduje komplexní nebo kolizní pojištění. Ačkoli existují určité podobnosti v obou typech politik, mnoho rozdílů existuje.

Pojišťovny

Kolizní auto pojištění

Kolapsní auto pojištění platí za opravu pojištěného automobilu, když je poškozena při srážce.

Komplexní pojištění automobilu

Komplexní auto pojištění platí za škody nebo ztráty pojištěného automobilu způsobené jiným způsobem, než je kolize automobilu.

Krytí srážky

Kolize zahrnuje kolize s jiným automobilem, stromem, světelným pólem, budovou nebo jiným typem objektu.

Komplexní pokrytí

Komplexní pokrytí zahrnuje škody nebo ztráty způsobené požárem, povodněmi, bouřemi, vandalismem, krádeží, nepokoji nebo zvířaty.

Kolizní výdaje

Politiky proti kolizím stojí víc než komplexní pravidla. Automobily, které mají hodnotu nižší než 2000 dolarů, by neměly být kryty pojištěním proti kolizím, protože náklady na pojištění by mohly překročit náklady na opravu nebo výměnu automobilu, pokud by došlo ke kolizi.

Komplexní výdaje

Komplexní politiky mají relativně nízké náklady. Vzhledem k nízkým nákladům na pojistné smlouvy mnoho majitelů automobilů zajišťuje komplexní pojištění bez ohledu na věk automobilu.


Video: