V Tomto Článku:

Dluhy se stávají delikventní, když spotřebitel zanedbá, že učiní dříve dohodnuté platby věřiteli. Nesprávné dluhy často nesou vysoké poplatky a mohou vést k nepříjemným telefonním hovorům ze strany sběratelů dluhů a právním potížím. Také může ublížit šanci jednotlivce získat budoucí kreditní karty a půjčky tím, že poškodí jeho rating.

Co je nedobrovolný dluh?: delikventní

Odškodnění kreditními kartami a splatné lékařské faktury jsou příklady delikventních dluhů.

Fakta

Podle oddělení finančního řízení ministerstva financí Spojených států amerických, neuskutečnění včasné platby na dluh neznamená, že se dluh okamžitě stává deliktním. Někteří věřitelé poskytují dobu odkladu, během níž může dlužník zaplatit pozdě, aniž by utrpěl trest. Období odkladu závisí na věřiteli. Jakmile však vyprší doba odkladu, věřitel kategorizuje dluh jako delikventní. Pokud spotřebitel dluží dlužný dluh, bude mu i nadále dlužit, i když původní věřitel převede nebo prodá dluh jiné společnosti. Do doby, než jednotlivec vyplatí svůj nedbalý dluh, mohou poplatky nadále narůstat.

Časové okno

Většina společností bude držet deliktní dluh po dobu šesti měsíců předtím, než přidělí zůstatek inkasní agentuře. To dává dlužníkovi dostatečnou příležitost buď si zapamatovat její zapomenutou platbu nebo se zotavit z jakýchkoli drobných finančních překážek, které jí způsobily, že se jí zbaví svých věřitelů. Poskytovatelé půjček mohou buď udělovat inkasní dluhy inkasní agentuře a zaplatit společnosti poplatek za své služby, nebo prodávat účty inkasním agenturám. Vedení dluhu za první šest měsíců delikvence zajišťuje, že věřitel má největší šanci získat zpět celou částku před sdílením zisku s třetí stranou.

Význam

Poskytovatelé úvěru zpravidla hlásí delikventní dluhy zpravodajským agenturám. Úvěrová zpráva spotřebitele pak odráží jeho neplacené finanční závazky. To má dopad na jeho kreditní skóre. Čím déle jednotlivec odkládá dluh, tím horší je jeho kreditní skóre. Dluhový dluh může i nadále způsobit úvěrové škody, i když již nepatří k původnímu věřiteli. Agentury pro sběr údajů také předkládají pravidelné zprávy agentuře pro vykazování úvěrů a sběrný účet je vždy zápornou položkou v úvěrové zprávě spotřebitele.

Účinky

Když účet jednotlivce se svým věřitelem spadá do kriminality, věřitel okamžitě zahájí sběrnou činnost prostřednictvím častých dopisů a telefonních hovorů ke spotřebiteli. Sběrné agentury také používají tyto metody při výběru nezaplacených dluhů. Pokud jednotlivec nereaguje na úsilí poskytovatele půjčky nebo inkasního fondu, může společnost buď žalovat o zůstatek. V některých státech úspěšně žalovat dlužníka nad delikventním dluhem umožňuje věřiteli nebo inkasní agentuře přístup k nápravným prostředkům, jako je obstavení mezd a bankovní poplatky.

Úvahy

Pokud si jednotlivec nemůže dovolit splatit svůj delikventní dluh i za krátkou dobu, vysoké úrokové poplatky a poplatky mu mohou zanechat kvůli nadměrně vysoké rovnováze. Kreditní poradenství je jedním z metod, kterými mohou jednotlivci snížit poplatky a uskutečnit přijatelné platby až do úplného zaplacení zůstatku. Dlužník může také požadovat, aby věřitel nebo sběrná agentura souhlasily s vypořádáním dluhů. To mu umožňuje zaplatit pouze část částky, kterou dluží, a zároveň zbavit své povinnosti platit dluh.


Video: Exekuce