V Tomto Článku:

Ve smlouvě musí být uvedena úroková sazba a data úroků a splátek jistiny. Některé dluhopisové smlouvy obsahují také požadavky na emitující společnost, jako jsou minimální poměry likvidity a ziskové marže, přijatelné úrovně finančního rizika a zveřejnění úvěrového ratingu společnosti.

Dluhové smlouvy Trust Deed

Požadavky správce

Krok

Pouze banky, pojišťovny a jiné veřejné finanční instituce mohou sloužit jako dlužní správci. Instituce nesmí být jmenována správcem, pokud vlastní podíl na společnosti, obdrží od společnosti finanční náhradu nebo ručí za jakýkoli jiný druh dluhového nástroje. Mezi úkoly správce patří požadování pravidelných zpráv od společnosti a prosazování bezpečnostních zájmů držitelů dluhopisů podle ustanovení listiny důvěry.


Video: 2018-02-26: Minuta s XTB