V Tomto Článku:

Věřitelé pravidelně zasílají dlužníky výpisy, aby dlužníky informovali o změnách svých zásad, včetně podmínek účtu, úrokových sazeb a jistin. S cílem poskytnout přesné souhrny dluhů provádějí věřitelé konkrétní postupy při dodržování regulačních pokynů, jako jsou standardy Federální rezervní banky a ustanovení Federální obchodní komise.

Výrok Účel

Výkazem věřitele je jakýkoli dokument, který věřitel předá dlužníkovi nebo skupině dlužníků, přičemž poskytuje informace o věcech, jako je stav úvěru, změna úrokových sazeb, změna v účetních podmínkách a připomenutí plánu splátek. Úvěr často dělá tak, aby zajistil okamžitou platbu a přesnost hlášení úvěrů. U dlužníka poskytuje výkaz důležité údaje, které odpovídají údajům dlužníka ke záznamům dlužníka. Pokud například uzavřete půjčku na auto, přezkoumání měsíčního výpisu poskytovatele vám pomůže napravit případné chyby a zajistí vám a věřiteli, že jste na stejné stránce, pokud jde o částky jistiny a úroků.

Osobní finanční důsledky

Výkaz věřitele pomáhá dlužníkovi zjistit, zda úsilí o splacení přináší plody a postupně snižuje jistinu úvěru. Pokud dlužník nesplňuje podmínky úvěru, může věřitel signalizovat selhání úvěrových zpravodajských agentur a případně zahájit soudní spory. V určitém smyslu poskytuje přehled poskytovatelů dřívější známky finančních problémů s dlužníkem, zejména pokud je dlužník několik měsíců zpožděn ve splátkách jistiny. Například společnost pro kreditní karty pošle měsíční výpisy držitelům účtů a podrobně uvede, kolik dluží, úroky za měsíc a celkový zůstatek.

Úvěrové riziko

Příprava a zveřejňování výpisů z úvěrů jsou nedílnou součástí úvěru pro účely snižování úvěrového rizika. Úvěrové riziko, typ finanční expozice, je pravděpodobnost ztráty vyplývající ze selhání dlužníka. To se může stát, pokud dlužník podá konkurz nebo se sotva schází. Zasláním pravidelných výpovědí věřitelů podniká banka pozitivní kroky k udržení své rozvahy a zhodnocení svých agregovaných expozic v daném okamžiku. Banka může zjistit, kolik si všichni zákazníci dluží na konci období, například měsíc nebo čtvrtletí. Vědomí, že toto číslo může pomoci manažmentu rozhodnout o snížení úvěrových dotací v následujících obdobích, je snahou o to, aby se jeho úvěrová kniha vrátila zpět na méně rizikovou a přiměřenou úroveň.

Regulační pokyny

Státní hlídací orgány stanovují pokyny, které musí věřitel dodržovat při komunikaci s dlužníkem. Tyto normy pokrývají vše od toho, co věřitel musí v prohlášení psát a zveřejnit, o tom, jak účinně musí věřitel zvládnout osobní údaje dlužníka. Regulační agentury v čele finančního dodržování a transparentnosti zahrnují Federální úřad pro ochranu spotřebitelů a Federální rezervní radu.


Video: Nač by si měli OSVČ před požádáním o oddlužení dát pozor