V Tomto Článku:

Obchodní anuita znamená smlouvu mezi jednotlivcem a společností, která prodává finanční produkty. Ve smlouvě se uvádí, že společnost bude povinna pravidelně platit anuitanty po určitou dobu. Některé anuity také poskytují přínosy příjemcům po smrti.

Finanční poradce a klient

Časový úsek

Po nákupu anuity můžete začít přijímat platby okamžitě nebo si je můžete vybrat později po několika letech.

Anuitní sazby

Komerční anuitní plány obvykle stanovují sazby, přičemž se předpokládá, že veškerá aktiva budou spotřebovávána do konce života držitele anuity.

Příjemci

V některých případech poskytuje komerční příjem anuitu příjemcům důchodců. To znamená, že při nákupu obchodní anuity je držitel anuity povinen provádět platby pro sebe i pro příjemce po smrti.

Rozdíl mezi komerční anuitou a dárcovskou anuitou

Na rozdíl od charitativní dárcovské anuity, která poskytuje nízké sazby, komerční anuita obvykle platí mnohem vyšší sazby. Dárcovská anuita však poskytuje více daňových výhod v porovnání s komerční anuitou.

Kde je najdete

Komerční anuity jsou prodávány bankami a pojišťovnami. Můžete také najít anuitní obchody online.


Video: Gift - [DeadLens Official Video]