V Tomto Článku:

Investoři, kteří hledají investiční příležitosti, nenajdou žádné možnosti. Akciové trhy zůstávají v obchodě tím, že uvádějí investiční příležitosti na trh kupujícím, kteří dávají své peníze do společností s nadějí, že budou růst. Státní dluhopisy jsou dalším zdrojem investičních příležitostí, které kupujícím umožňují půjčovat peníze vládě výměnou za úroky. Nemovitost je dalším typem investiční příležitosti, kdy ceny domů a pozemků neustále rostou a klesají. Další investiční příležitosti zahrnují klasické automobily, sběratelské předměty, cizí měny a komodity, jako jsou zemědělské produkty a drahé kovy.

Typy

Riziko

Krok

Jedním ze způsobů rozlišování mezi investičními příležitostmi je posouzení míry rizika, které každá z nich představuje. Ekonomové se odvolávají na pravděpodobnost, že daná investice změní svou hodnotu jako volatilita. Například akcie jsou vysoce volatilní, neboť nové produkty a finanční zprávy mohou investoři více nebo méně ochotni vlastnit akcie ve společnosti, což způsobí pokles cen nebo růst. Státní dluhopisy mají na druhé straně velmi nízkou volatilitu a představují bezpečné investiční příležitosti, které mají omezený prostor pro růst. Předvídání volatility a vyčíslení rizik je nezbytné pro důsledné vydělávání investic.

Psychologie

Krok

Investiční příležitosti často obsahují prvky psychologie. Mohlo by existovat velké rozpojení mezi tím, jak atraktivní daná investiční příležitost vypadá, a jak je pravděpodobné, že je skutečně vydělat peníze těm, kteří ji využívají. Například růst cen nemovitostí v 90. a 2000. letech způsobil, že nemovitost se zdá být silnou investiční příležitostí pro mnoho kupujících a věřitelů, což vedlo k nerealistickým cenám a nedostupným úvěrům, které způsobily hospodářskou krizi v letech 2008 a 2009.

Psychologie také řídí růst mnoha typů investic. Ceny akcií jsou stanoveny čistě podle toho, kolik kupujících jsou ochotni zaplatit za akcie a co jsou prodávající ochotni přijmout. Obavy, že ceny klesnou, mohou vést vlastníky k prodeji svých akcií za nízké ceny, což může způsobit pokles cen a vynikající investiční příležitost pro nové investory, kteří nakupují za novou, nízkou cenu.

Potřeby investorů

Krok

Hodnota investiční příležitosti závisí na potřebách jednotlivých investorů. Ti, kteří si mohou dovolit ztratit více peněz, mohou mít větší rizika. Jiní investoři potřebují rozdělovat svou míru rizika do různých investičních příležitostí s různou úrovní volatility. Mladí investoři mohou také vynakládat větší rizika, protože mají více času na to, aby své investice počkali, aby získali zpětnou hodnotu. Investiční příležitosti, které vypadají příliš dobře, aby mohly být pravdivé, mohou být podvody, které se opírají o emoce investorů, kteří zoufale potřebují zisk. Racionální myšlení a pečlivý výzkum jsou klíčem k zodpovědnému zvládnutí investičních příležitostí.


Video: Velký výhled na rok 2019 a investiční tipy Romana Dvořáka