V Tomto Článku:

Pokud zakoupíte dům v plánovaném vývoji, budete pravděpodobně povinni se připojit k asociaci vlastníka domu. Na oplátku za všeobecnou údržbu a sdílené služby bude vaše sdružení majitelů domů - HOA krátkodobě - ​​obvykle posuzovat pravidelné poplatky a zasílat vám faktury nebo výpisy s podrobnostmi. Pokud jsou rezervy HOA na nízké úrovni, můžete také obdržet oznámení o zvláštním dodatečném poplatku.

HOA Duty

Většina HOA posuzuje vlastníky za určité služby a údržbu, která jsou přínosem pro celou komunitu. Kolik vám bude účtováno a jak často byste měli být uvedeni ve smlouvě HOA. Očekávejte, že budete účtovány poplatky za a měsíčně nebo čtvrtletně. Potenciální náklady, které pokryjí vaše HOA poplatky, zahrnují:

 • Údržba a udržování společné oblasti.
 • Opravy společných oblastí a výměna zařízení.
 • Společné terénní úpravy.
 • Pojišťovny a úředníci.
 • Pomůcky jako voda, plyn, elektřina nebo odpadky.
 • Exteriér údržby bytových domů, dveří, ploty a střech.

HOA prohlášení

Vaše HOA vám vytiskne a papírové nebo elektronické prohlášení pravidelně, aby vám účtoval poplatky za asociace. Většina faktur HOA obsahuje následující informace:

 • Jméno a adresa odesílatele.
 • Jméno a adresa příjemce.
 • Datum a datum splatnosti.
 • Číslo účtu
 • Současný stav zůstatku
 • Popis poplatků
 • Záznam poslední vaší platby.

Vaše prohlášení HOA vysvětlí vaše možnosti placení vaše poplatky. Možná budete mít možnost automatické stahování prostředků z bankovního účtu nebo kreditní karty. Případně můžete poslat šek na pokrytí poplatků.

Další typy prohlášení HOA

Můžete obdržet prohlášení HOA se zvláštním posouzením. To se může stát, pokud se HOA vyskytne velké náklady - například poškozená klubovna nebo řada střech, které potřebují opravu - a nemá v rezervě dostatek finančních prostředků na pokrytí nákladů. Pošleme vám oznámení, než obdržíte prohlášení HOA pro zvláštní hodnocení.

Kromě pravidelných poplatků očekávejte, že obdržíte komplexní výroční výkaz z vašeho HOA. Účelem výročního výkazu je informovat vás o finanční činnosti HOA v průběhu roku. Rozvaha uvádí podrobnosti o současných úrovních finančních prostředků a nevyřízených finančních závazků HOA. Prohlášení o změnách v zůstatku fondu ukáže, kolik peněz HOA přinesl z poplatků za asociace a jak byly vynaloženy poplatky.


Video: Coldplay - Hymn For The Weekend (Official Video)