V Tomto Článku:

Osvědčení o rovnocennosti se vydává osobě, která nedokončila střední školu, ale prošla zkouškou, která prokázala, že má znalosti potřebné k získání diplomu na střední škole. Zaměstnavatelé, vysoké školy a další vysoké školy se mohou rozhodnout přijmout certifikát rovnocennosti jako náhradu za diplom. To je někdy známé jako GED, ale General Education Development je vlastně registrovaná ochranná známka Americké rady pro vzdělávání, která poskytuje testy rovnocennosti.

Získání certifikátu rovnocennosti

Osvědčení o vysokoškolské rovnocennosti se udělují poté, co osoba absolvuje testy v písemné, čtenářské, matematické, vědecké a sociální studii. Kandidáti musí také dokončit písemný projekt. Testovací programy jsou zpravidla spravovány nebo sponzorovány státními úřady ve vzdělávání. Za účelem získání rovnocenných testů musí být jednotlivec obvykle rezidentem státu, který není zapsán do školy. Obvykle existuje minimální věk, který se liší podle státu. Zkoušky rovnocennosti vyžadují úroveň znalostí srovnatelnou s úrovní absolventů středních škol, proto jsou obvykle nezbytné přípravné třídy. Volné třídy jsou dostupné prostřednictvím mnoha místních středních škol, vysokých škol a online programů.


Video: MATNÝ CHROM VESTAVNÝ LED PANEL 120MM 6W | LEDsviti.cz