V Tomto Článku:

Pojem úvěr typu A-1 nebo A1 je ratingem finanční síly společností a jiných subjektů, které vydávají dluhopisy a jiné formy dluhu. Přesný význam termínu se liší, ale je obecnou známkou finanční síly.

Standard & Poor's

Standard & Poor's používá termín A-1, když hodnotí schopnost pojistitele splnit dluhové závazky v krátkodobém horizontu. A-1 uvádí, že pojistitel má silnou schopnost splnit své dluhové povinnosti. A-1 je nejvyšší rating, který Standard & Poor's vydává za krátkodobé dluhy.

Moody's

Moody's používá termín A1 pro označení bezpečnosti dlouhodobých úvěrových závazků (nad jeden rok). Moody's používá termín "A" pro označení závazků s nízkým úvěrovým rizikem. Moody's přidává k listu také 1, 2 nebo 3, přičemž 1 je vyšší a 3 nižší. Třída A1 se nachází v horní části středních stupňů. Ratingová stupnice Moody's běží od Aaa (nejvyšší) až po C (nejnižší).

Používání hodnocení

Spotřebitelé by měli používat ratingy od institucí, jako jsou Standard & Poor's a Moody's, když investují nebo kupují pojištění. Ratingy mohou být použity ke srovnání různých společností, aby bylo možné určit, které jsou silnější a méně pravděpodobné, že by své závazky selhaly.


Video: Moody's downgrades China's credit rating from Aa3 to A1