V Tomto Článku:

Zůstatek knihy je zůstatek, který označuje celkovou částku peněz uložených na obchodní nebo osobní účet. Držitel účtu získává zůstatek účtů tím, že odečte celkový počet debetů z celkového počtu kreditů během účetního období.

Co znamená

Debts

Debuty a kredity musí být stejné, aby byl váš účet vyrovnaný. Debaty se zobrazují na levé straně výpisu z účtu a zahrnují výdaje, jako jsou nájemné, mzdy, údržba a služby. Debuty na bankovních výpisech tvoří také bankovní poplatky a poplatky za bankomaty.

Kredity

Úvěry jsou na pravé straně zůstatku knihy a bankovního výpisu. Zahrnuje veškeré vklady, jako jsou přímé vklady, uložené šeky a náhrady splatné majitelům účtů.

Ledger Balance v. Dostupné zůstatky

Zůstatek knihy znamená zůstatek na začátku dne, zatímco dostupné zůstatky vám říkají, kolik peněz je k dispozici pro výběr. Zůstatek knihy může být například 500 USD; však můžete mít k dispozici pouze 200 USD.

Vyrovnávací bankovní výkaz

Výpis z účtu poskytuje pouze zůstatek k určitému datu. Písemné šeky a vklady provedené po tomto datu se nezobrazí. Majitelé účtů zadávají šeky a vklady na určených místech na výpisy. Pokud jsou čísla na každé straně vyrovnané, účet je vyrovnaný.


Video: Introduction to Balance Sheets | Housing | Finance & Capital Markets | Khan Academy