V Tomto Článku:

Interní daňová služba (IRS) zdanění veterány důchodů, ale neplatí dávky invalidity veteránů pro jakékoli zdravotní postižení získané v důsledku vojenské služby. Předpisy IRS jasně stanoví, které výhody vyžadují vykazování. Formulář 1099-R, který veteráni obdrží z ministerstva pro otázky veteránů (VA), má obvykle správnou částku nárokovat na vaše federální daně z příjmů, přičemž příslušné položky jsou zahrnuty a vyloučeny.

Co IRS vyžaduje pro vykazování výhod VA?: vykazování

Americká vojenská služba uděluje některé výjimky z IRS.

Formulář 1099-R

Máte-li zdanitelný příjem z VA, obdržíte referenční částky formuláře 1099-R pro vykazování za vaše federální daně z příjmů. Společnost VA nezahrnuje některé formy nezdanitelných příjmů do systému IRS a nemusíte o tom podávat zprávu na formuláři 1040. Pokud máte jak vojenský důchod, tak zdravotní postižení, vaše formulář 1099-R odráží odečtení od váš důchod na platby za zdravotní postižení.

Nezdanitelné dávky

IRS neplatí žádné platby za invaliditu, které vám nebo vaší rodině vyplácí VA. Daně se nevztahují na příspěvky na invalidní vozíky, dodávky a podobná zařízení s postižením z VA. Příspěvky vyplácené v rámci programu pomoci závislé péče jsou osvobozeny od daně, stejně jako platby provedené v rámci programu kompenzované terapeutické terapie. Společnost IRS neúčtuje příspěvek na vzdělávání, školení a diety z VA, a nemusíte je zahrnovat do svého daňového přiznání. Veterinární výnosy z pojištění a dividendy jsou také osvobozeny od federálního zdanění.

Federální daně z příjmů

Sestavte své informace a zjistěte, zda potřebujete podat federální daňové přiznání. Publikace IRS 17 má minimální příjem pro různé kategorie založené na statutu manželství a zdroji. Pokud provozujete podnik nebo jste samostatně výdělečně činný, příjem z podnikání přesahující 400 dolarů vyžaduje daňové přiznání. Pokud jste jediní a váš hrubý příjem ze všech zdrojů je nižší než 9 750 dolarů, nemusí být nutné podat federální daňové přiznání. Podání výnosu může být ve váš prospěch, neboť podle stávajících daňových předpisů můžete získat nárok na jeden nebo více daňových kreditů.

Nahlášení výnosů

Pokud obdržíte formulář 1099-R od společnosti VA, budete muset podat hlášení a daňové úlevy na částky uvedené jako zdanitelný příjem. Pokud je příjemem starobní důchod, formulář může mít zdanitelné a nezdanitelné částky. Hrubé rozdělení v kolonce 1 je součet, ale rámeček 2a je zdanitelná částka pro vaše federální daňové přiznání. Nahlašte vaší vaší penzijní příjem na federálním daňovém přiznání spolu s jakýmikoli příjmy z jiných zdrojů než z VA. Celkový příjem ze všech zdrojů a odečtení úprav. Odečtěte odpočty a osvobození, abyste dosáhli celkové daně. Vyplňte formuláře pro všechny kredity a odečtěte kredity z daní. Zbývající částka je daně, kterou dlužíte, nebo částku na vrácení peněz.


Video: