V Tomto Článku:

Při prodeji nebo jiném přeřazení vlastnického práva k nemovitosti obvykle použijete listinu převodu, která je právním dokumentem, který převádí nemovitost z jedné strany do druhé. V závislosti na situaci musíte použít konkrétní typ přepravní listiny.

Co znamená

Existuje několik různých skutků, které sdělují vlastnictví majetku.

Záruční listina

Záruční listina je typ skutku, který majitel používá k převodu nemovitosti. Záruční list potvrzuje, že emitent vlastní nemovitost, má právo ji prodat a rozhodne se převést veškerý svůj podíl na majetku na příjemce listiny. Záruční listina je nejsilnější dopravní smlouva k dispozici.

Ukončit návrh na prohlášení

Zrušený žalobní list je podobný záruční listině, protože emitent listiny ho používá k převodu veškerého svého podílu na nemovitosti na jinou stranu. Vystavovatel opouštějící listinu o nároku však nevyžaduje vlastnictví nemovitosti nebo právo na převod majetku. Tento druh přepravní listiny se používá, když je sporné vlastnictví nemovitosti.

Skutek důvěry

Důvěra je doručovací listina, která převede vlastnictví nemovitého majetku na správce, který současnému vlastníkovi umožňuje pokračovat v užívání nemovitosti. Správce si však ponechává právo v případě potřeby vyloučit nemovitost. Poskytovatelé úvěru mohou využít tento typ listiny, aby zajistili svůj zájem o nemovitost, dokud dlužník nesplácí půjčku.

Zákon o propuštění

Když dlužník zaplatí zůstatek na hypotéce, může věřitel vydat listinu o propuštění. Jedná se o dokument, který ruší věřitelskou listinu důvěry a odvolává zájemce o nemovitost. Většina států vyžaduje, aby věřitelé vydáni listinu o propuštění do určité doby poté, co dlužník splatil úvěr.

Příjemce

Přijímací listina je přestupkem, který převádí vlastnictví nemovitosti na příjemce v případě smrti současného vlastníka. Tento typ listu neposkytuje majiteli žádný zájem o majetek, zatímco současný majitel žije.


Video: Koncesované živnosti | Podnikatelský kompas BusinessInfo.cz