V Tomto Článku:

Bouře jsou častou příčinou poškození zaparkovaných vozidel. Silné bouřky a vichřice mohou způsobit létající nečistoty, které by mohly poškodit auto okna nebo způsobit pádu stromů a poškození karoserie auta. Bouře, které způsobují velké krupobití, mohou také způsobit vážné poškození oken a těla vozu. Komplexní pokrytí často pokrývá škody způsobené bouří. Komplexní pojištění může také zahrnovat škody na výsledcích povodní.

Storm Damage

Požáry

Krok

Komplexní pokrytí může také chránit před poškozením způsobeným požáry. Garáže často představují nebezpečí požáru, neboť se používají k uskladnění těkavých chemikálií, jako je benzín, olej a čisticí prostředky. Elektrické problémy, motory horkých automobilů a jiné zdroje tepla nebo jisker by mohly potenciálně způsobit požár v garáži, který by spotřeboval vozidla v garáži.

Trestní zákony

Krok

Komplexní pojištění automobilů může také pojištění proti trestné činnosti, jako je krádež automobilů a vandalismus. Pokud vaše auto trpí rozbitými okny, protože někdo ukradl cennosti z vašeho auta, škoda musí být pokryta komplexním pojištěním. Mnoho ukradených vozidel se nakonec zotaví, ale škody způsobené krádeží nebo úplnou ztrátou vozidla z důvodu krádeže budou kryty v rámci komplexního pokrytí.

Nehody na zvířatech

Krok

Jedním z nejběžnějších typů kolizí při jízdě je zasažení divokého zvířete. I když se jedná o nehodu, ke které dochází při jízdě, poškození způsobená divokými zvířaty je spíše krytem komplexního pojištění než pojištěním proti kolizi. Srážky se středními nebo velkými zvířaty, jako je jelen, mohou způsobit překvapivé poškození tělesa a oken automobilu. Řidiči, kteří tráví většinu svého času na venkovních silnicích, by měli zvážit komplexní pojištění, i když jiné hrozby, jako jsou krádeže, pravděpodobně neovlivní jejich vozy.


Video: Pojištění domácnosti od innogy