V Tomto Článku:

Záložní spořitelní plány jsou penzijní spořicí účty pro federální zaměstnance a vojenský personál. TSP se skládá z několika investičních programů nebo fondů. Převod mezi fondy je součástí programů TSP, které vám umožňují přesunout peníze z vašeho účtu z jedné možnosti investice do druhé, aniž by vám vznikly sankce nebo poplatky.

Starší pár fotografování na tramvaj

Převody mezi fondy vám pomohou optimalizovat investice do penzijního plánu TSP.

Pravidla pro převod fondů TSP

Pravidla TSP umožňují majitelům účtů provádět mezifinanční převody mezi jakýmikoli prostředky v libovolné částce dvakrát za každý kalendářní rok. Další převody jsou povoleny, ale pouze do fondu tvořeného vládními cennými papíry. Programy TSP obvykle zahrnují kromě fondů státních cenných papírů i fondy držící cenné papíry s pevnou úrokovou sazbou, běžné akcie, akcie s malým limitem, mezinárodní akcie a investice do životního cyklu. Převody z fondů ovlivňují pouze peníze již na účtu TSP. Musíte požádat o změnu alokace příspěvků, abyste posunuli budoucí příspěvky do různých fondů. Někteří lidé mají vojenské i civilní účty TSP. Převody mezi fondy pro více účtů jsou zcela oddělené a navzájem se neovlivňují.


Video: ONEMANSHOW Foundation - Cizí zeď (prod. Fiedlerski)