V Tomto Článku:

Rozpočet v hotovosti je finanční nástroj zaměřený na omezení výdajů společnosti na částku hotovosti, kterou má skutečně k dispozici. Alternativou k hotovostnímu rozpočtu je ten, který je založen na dostupnosti úvěru nebo na penězích, které budou muset být splaceny.

Midsection obchodník drží amerických dolarů

Rozpočet v hotovosti je založen na penězích, které vaše podnikání skutečně vydělává

Praktické výhody

Nejvíce okamžitý praktický přínos hotovostního rozpočtu omezuje vaše výdaje tak, aby vám nevznikly dluhy. Rozpočet v hotovosti zahrnuje realistické hodnocení toho, kolik peněz budete mít během nadcházejícího období. Vaše určení toho, kolik peněz má vaše podnikání k dispozici, je založeno na těchto předpovědích, což vás nutí vynaložit prostředky. To vás nutí omezit diskrétní nákupy na položky, které můžete zaplatit z hotovosti máte na po ruce.

Strategické důsledky

Rozpočet v hotovosti také poskytuje výhodu, že vás nutí kriticky přemýšlet o finanční situaci vaší společnosti a činíte realistické předpovědi. Tento proces je pro vás užitečný jako vlastník firmy, který pracuje s cílem zachovat přesný pocit operací vaší společnosti. Když připravíte hotovostní rozpočet, pečlivě se podívejme na minulé vzorce a využijete je k předvídání budoucí obchodní činnosti. Toto cvičení vás seznámí s rytmem prodeje a výdajů vaší společnosti, stejně jako s proměnnými, které mohou ovlivnit změny.

Sezónní plánování

Rozpočet v hotovosti vám může pomoci finančně připravit na sezónní výkyvy v prodeji a výdajích. Pokud se od vás požaduje obnovení drahých licencí v určitou dobu roku, například vám může rozpočet v hotovosti pomoci vyčlenit peníze na tyto výdaje. Příprava rozpočtu v hotovosti vám může pomoci zjistit časové období, kdy můžete mít přebytek, který byste se mohli připravit na chudší období.

Sebehodnocení

Rozpočet v hotovosti vám poskytuje základ pro porovnání vašich předpovědí a předpokladů se skutečnými událostmi při jejich rozvíjení. Váš hotovostní rozpočet není plánem stanoveným v kamenu, ale spíše flexibilní cestovní mapa, která má udržet výdaje na cestě, pokud vše probíhá podle plánu. Vzhledem k tomu, že uplyne období, které se vztahuje na váš hotovostní rozpočet, zjistíte, že některé z vašich příjmů a výdajů jsou mimo základ. Tyto nesrovnalosti vám poskytují cennou zpětnou vazbu. Někdy se vyskytují kvůli okolnostem, které jste nemohli předvídat, ale stejně často jsou výsledkem chybných úvah, které můžete v budoucnu opravit.


Video: Reninka konecne po dlhom case zase chodiiii