V Tomto Článku:

Úvěry na titul pokrývají potřeby lidí, kteří potřebují hotovostní infuzi z naléhavých důvodů a nemusí mít prostředky na získání dalších půjček. Dokud má dlužník čistý automobilový titul bez dalších zástavních práv, Tennessee dovolí svým obyvatelům, aby si uzavřeli 30denní půjčky zajištěné tímto jménem. Poskytovatel drží titul, dokud půjčka není splacena v plné výši.

Muž, který dává klíč k výměně vozů za peníze - automobilový pěšec

Ruka drží peníze s mužem drží klíč v autě

Výše a limity úvěru

Za žádných okolností nemůže ten věřitel v Tennessee získat více než 2500 dolarů. Ačkoli počáteční doba půjčky na titul je 30 dní, Tennessee umožňuje věřitelům automatické obnovení těchto půjček na dodatečné 30denní období při platbě. Od třetí prodloužení musí dlužník zaplatit nejméně 5 procent původní půjčky spolu s jakýmikoliv úroky a poplatky za pokračující obnovu úvěru. Pokud dlužník vyplácí úvěr v plné výši před splatným termínem, zákon Tennessee zakazuje věřiteli účtovat si jakékoliv předčasné splacení nebo poplatky.

Úroky a poplatky

Tennessee zakazuje společnostem s titulovým úvěrem účtovat efektivní úrokovou sazbu vyšší než 2 procenta měsíčně. Poskytovatelé úvěru mohou účtovat dodatečné poplatky za půjčku za účelem krytí vlastních provozních nákladů. Tyto poplatky však nemohou činit více než jednu pětinu jistiny úvěru. Například, věřitel nemohl účtovat více než 40 dolarů za poplatky za titulní půjčku ve výši 200 dolarů. Tennessee také zakazuje věřitelům, aby prodávali nebo účtovali poplatek za jakékoliv pojištění v souvislosti s půjčkou.

Požadavky na vedení záznamů

Všichni věřitelé titulních půjček v Tennessee musí být licencováni u státu. Stát přezkoumává záznamy věřitelů o dodržování předpisů a vyžaduje, aby byly licence obnovovány každoročně. U každého půjčeného úvěru musí věřitel uchovávat oficiální záznam, který uvádí číslo značky značky, číslo VIN, značku, model a rok vozidla. Tento záznam obsahuje také jméno, adresu, datum narození a fyzický popis dlužníka. Konečně, rekord obsahuje údaje o úvěru, jako je částka jistiny úvěru, poplatky a úroky, datum poskytnutí úvěru a datum, kdy splatnost půjčky.

Výchozí název úvěru

V Tennessee, na rozdíl od některých jiných států, věřitel drží titul, dokud půjčka není splacena v plné výši. Pokud však dlužník nezaplatí půjčku, má věřitel právo na převzetí vozidla. Jakmile je Tennessee odvolán, vyžaduje, aby věřitel držel auto po dobu 20 dní, aby poskytl dlužníkovi možnost platit dlužné peníze. Po těchto 20 dnech má věřitel 60 dní prodávat nebo jinak likvidovat vůz. Tennessee umožňuje věřitelům, aby hledali úhradu výdajů na odškodnění. Poskytovatel úvěru nesmí kupovat odvozené auto sám pro osobní nebo obchodní účely.


Video: