V Tomto Článku:

Formulář 1099 je formulář, který IRS žádá, aby daňoví poplatníci použili při vykazování jiných plateb než mzdy a platy. Přípona pomáhá určit důvod 1099. Například 1099-DIV hlásí platby za dividendy. Nezávislý dodavatel může obdržet 1099 odměny od každého ze svých klientů, kteří oznámili své příjmy. IRS má specifická pravidla pro typy a minimální částky příjmů, které mají být hlášeny, a Komise pro daňové úřady v Oklahomě má také předpisy týkající se vykazované činnosti a termínů podání.

Pravidla daňových komisí na 1099 v Oklahomě: jiných

Formulář 1099 vykazuje jiné příjmy než mzdy.

Termíny

Obvykle musí daňová komise v Oklahomě obdržet kopie formulářů 1099 a příslušného souhrnného formuláře nejpozději do 28. února roku, který následuje po daňovém roce, na který se vztahuje lhůta 1099. Pokud je daň z příjmů srážena z plateb licenčních poplatků rezidentům jiných států, termín je 31. ledna. Transakční subjekty, které zadržují daň z příjmů z plateb rezidentům jiných států, musí podat do 28. února, zda daňový rok účetní jednotky končí 31. prosincem nebo posledním dnem druhého měsíce následujícího po zdaňovacím období účetní jednotky, není-li účetní jednotka kalendářním rokem. Příjemce obdrží její kopii 1099 stejnými daty.

Reportable Amounts

Podle předpisů Oklahomy platba přesahující 750 dolarů za kalendářní rok vyžaduje od platidla, aby vydal 1099. Limit je 10 dolarů, pokud jsou platby za licenční poplatky. Pokud je plátce korporace, vykazovaný limit pro platby úroků nebo dividend je 100 USD.

Reagovatelné činnosti

Pokud fyzická osoba, společnost nebo jiný subjekt uskuteční platby nejméně 750 dolarů odborné osobě, která je buď rezidentem v Oklahomě nebo poskytuje služby ve státě, musí vydat formulář 1099 odborníkovi.

Formulář 1099-G

Daňová komise v Oklahomě vydá formulář 1099-G daňovým poplatníkům, kteří přeplatí daně ze státního dluhu. Pokud daňovník uvede odpisy na federálním návratu, může být vrácení daně zdanitelné. Pokud daňový poplatník požadoval standardní odpočet, náhrada není zdanitelná a může tento formulář ignorovat. Pokyny k formuláři IRS Form 1040 a jeho publikaci 525 obsahují pracovní listy, které určují, zda je některá část přeplatku zdanitelná.


Video: