V Tomto Článku:

Fiduciární složka Formuláře 56 informuje IRS o všech změnách ve fiduciárním vztahu. Fiduciář spravuje majetek, který patří jiné osobě nebo organizaci. Formulář 56 je podán jak na začátku, tak na konci vztahu. Tento formulář změní oznamovací adresu nemovitosti na adresu fiduciáře, takže federální agentury a věřitelé mohou posílat poštu týkající se nemovitosti fiduciáři. Hlavním účelem formuláře je prokázat, že fiduciář odpovídá za účetnictví panství.

Účel IRS Form 56: účel

Oznámení IRS o všech změnách v důvěrném vztahu.

Stavby

Podání formuláře 56 je povinné pro opatrovníka, správce, správce nebo jinou osobu, která je zodpovědná za pozůstalost pozůstalého. Jediný formulář 56 stanoví pouze vztah mezi jediným správcem a jediným majetkem. Pokud existuje více správců a jeden majetek, každý správce podá formulář; a pokud existuje více majetků a jeden správce, správce podá formulář pro každý majetek. Správce majetku musí upřesnit, zda úmrtník měl platnou vůli a uvést datum úmrtí zemřelého.

Bankrot

Správce konkurzní podstaty, nástupce nebo příjemce mohou rovněž podat formulář 56. Podle interního daňového útvaru podání tohoto formuláře ukazuje, že správce je způsobilý spravovat majetek dlužníka. Správce musí zahrnovat datum, kdy soud přidělil aktiva na formulář 56. Správce může podat formulář 56 pro konkurzní společnost nebo osobu, která je v úpadku.

Doplňkové formuláře

Když fiduciáři podají formulář 56 k zrušení vztahu, důvěrník je stále odpovědný za zaplacení federálních a státních daní na majetku, což může zahrnovat daňové závazky v budoucích letech. Podle interní daňové služby může fiduciář podat formulář 4810, který požádá Internal Revenue Service, aby vypočítal a rychle vyhodnotil všechny daně z budoucích let na majetku. Fiduciář může také podat formulář 5495, aby odstranil jakoukoli budoucí odpovědnost za zaplacení dluhů, které vzniknou. Formulář 4810 nebo formulář 5495 je nepovinný.

Chyba banky

Účelem podání formuláře 56F je, když federální pojišťovna pro pojištění vkladů nebo jinou federální finanční agenturu převezme neúspěšnou banku. Podle zprávy Internal Revenue Service, pokud se agentura stane důvěrníkem předtím, než se druhá banka stane insolventní, agentura musí znovu podat formulář 56F. Agentura musí každoročně podat formulář 56F, že spravuje majetek banky, která selhala.


Video: 60 different Genders Leftist LGBTTQQ Proposal ridiculed by AfD Politician in German Parliament 1