V Tomto Článku:

Indexy cenové váhy a hodnotové váhy jsou dva způsoby, jak ocenit sbírku propojených společností. Výpočet indexových cen a pohybů se pro oba typy indexů značně liší.

Index cenového indexu v závislosti na hodnotovém indexu: cenové

Akciový index odráží pohyb ve skupině společností.

Index trhu

Index trhu je koš zásob, který představuje určitou část nebo sektor akciového trhu.

Index cenové hladiny

Index cenové váhy přiřadí váhu indexu v poměru k ceně akcií podkladových společností. Například akcie s cenou 100 dolarů akcií budou mít desetinásobek účinku na index jako společnost s cenou 10 dolarů akcií.

Hodnotový index hmotnosti

V indexu hodnotové váhy určuje tržní kapitalizace každé společnosti jeho váhu v indexu bez ohledu na cenu akcií. Společnost ve výši 100 miliard dolarů v indexu hodnotové váhy má tedy desetinásobek hmotnosti společnosti ve výši 10 miliard dolarů.

Příklady

Dow Jones Industrial Average je příkladem indexu cenové hmotnosti, zatímco index akciového trhu Nasdaq je indexem hodnotové váhy.

Efekty obchodování

V indexu hodnotové váhy představují větší společnosti větší objem pohybů v indexu. V indexu cenové hmotnosti mohou mít malé firmy větší vliv.


Video: