V Tomto Článku:

Nemovitost může být zakoupena a prodána na burze, pokud je zabalena v investičním fondu. REIT je finanční záruka podobná podílovému fondu, ve kterém můžete investovat do akcií. Podobně jako investiční fondy mohou být společnosti REIT otevřené nebo uzavřené. Způsob, jakým je navržen váš REIT, ovlivňuje způsob, jakým jsou vaše akcie oceněny.

Otevřená uzavřená vs. uzavřená nemovitost: nemovitost

REIT s uzavřeným koncem jsou někdy oceněny prémií k čisté hodnotě aktiv REIT.

REIT Základy

REIT je společnost, která sdružuje peníze investora a investuje do nemovitostí. Ve většině případů společnost REIT investuje do komerčního majetku, který získává příjem investorům prostřednictvím platebních výpůjček a kapitálových zisků, pokud je lze prodávat za účelem zisku. Pokud si koupíte akcie v REIT, můžete vydělat peníze, když společnost vyplácí dividendy investora a můžete vydělat peníze, pokud budete moci prodat své akcie za vyšší cenu, než jste za ně zaplatili, podobně jako akcie.

Open-end REIT

Otevřené společnosti REIT nemají pevný počet akcií. Když investujete peníze do open-end REIT, vytvoříte nové akcie a vaše peníze budou přidány do fondu investic. Když prodáváte akcie, vaše akcie jsou rozpuštěny a peníze v investičním fondu se snižují o hodnotu akcií, které jste prodali. Cena akcií pro tento typ investice je založena na čisté hodnotě aktiv REIT.

Čistá hodnota aktiv

V otevřeném REIT se počet akcií a investičních aktiv mění po celý den, takže je velmi obtížné sledovat. V důsledku toho jsou hodnoty akcií vypočítávány jednou za den po uzavření akciového trhu. Čistá čistá hodnota je určena na základě součtu všech aktiv držených společností REIT, odečtením závazků a následným rozdělením této částky o počet akcií vlastněných investory. Když si koupíte akcie v otevřené akciové společnosti REIT, cena za akcii je stanovena podle hodnoty NAV vypočtené předchozího dne. Při prodeji svých akcií se cena, kterou obdržíte, určuje na konci dne.

REIT s uzavřeným koncem

Na rozdíl od otevřeného REIT je počet akcií uzavřeného REIT pevně stanoven. Společnost s uzavřeným koncem společnosti REIT získává peníze prodejem akcií prostřednictvím počáteční veřejné nabídky, stejně jako podniky, které získávají peníze prodávající akcie veřejnosti. Peníze získané z IPO se využívají k investování do různých projektů v oblasti nemovitostí. Ceny akcií pro tento typ společnosti REIT jsou založeny na tom, co jsou pro ně investoři ochotni kdykoliv zaplatit, stejně jako na akcii. Výsledkem toho může být změna ceny akcií v průběhu obchodního dne.


Video: Dan Franc, Otevřené vs uzavřené komunity, (Brno GUG)