V Tomto Článku:

Výhody potravinového razítka se udělují na základě domácnosti. Příjmy a základní výdaje všech domácností jsou zohledněny při výpočtu dávek. Pokud zemřel jeden člen domácnosti, musí to být hlášen místnímu úřadu, aby se vaše přínosy mohli přepočítat.

Je to legální, když má máma zemřela před rokem, ale stále dostávám jídlo?: dávky

V místním obchodě s potravinami můžete využít výhody potravinového razítka.

Výpočet přínosů

Když poprvé požádáte o dávky potravinových známek, musíte vyplnit doklady a uvést dokumentaci s podrobnostmi o vašich příjmech z platů a dalších výhod a o měsíčních výdajích na věci, jako jsou nájemné, služby a péče o děti. To musí být provedeno pro všechny dospělé v domácnosti. Dávky se pak vypočítají tak, že se pro velikost domácnosti stanoví maximální přípustná dávka, minus 30% čistého zisku domácnosti.

Změny

Pokud zemřel některý z vašich domácností, znamená to, že příjmy osoby již nejsou součástí zdrojů pro domácnosti, ale také tato osoba již nepotřebuje dávky potravinových známek. Smrt tedy změní výpočet vašich výhod. To nutně neznamená, že již nebudete mít nárok na dávky, ale úroveň je třeba upravit tak, aby se zohlednily vaše nové okolnosti.

Podvod

Ministerstvo zemědělství Spojených států, které spravuje federální vládu, je zaměřeno zejména na minimalizaci podvodů v systému. Skutečnost, že jste po smrti vaší matky nadále uplatňovala nároky na známky potravin, může jednoduše odrážet váš nedostatek znalostí o systému, ale pokud se vám nepodaří předstoupit, mohlo by to být považováno za podvod.

Splácení

Jakmile budou vaše přínosy přepočítány tak, aby se zohlednily vaše změněné situace v domácnosti, můžete být požádáni o vrácení všech nadměrných výhod, které jste nárokli v uplynulém roce. V případě, že vaše úroveň dávky skutečně stoupla, nebude to problém, ale pokud jste získali další příplatky v omyl, budete muset s místní kanceláří pracovat s tím, jak plánujete vrátit částku.


Video: Audi Q8 50TDI test - Maroš ČABÁK TopSpeed.sk