V Tomto Článku:

Ratingové agentury poskytují investorům a dlužníkům důležité informace týkající se bonity jednotlivce, korporace, agentury nebo dokonce svrchované vlády. Ratingové agentury pomáhají měřit kvantitativní a kvalitativní rizika těchto subjektů a umožňují investorům učinit moudřejší rozhodnutí tím, že využívají dovedností odborného hodnocení rizik prováděných těmito agenturami. Kvantitativní analýza rizik provedená ratingovými agenturami zahrnuje srovnání určitých finančních poměrů s vybranými referenčními kritérii a kvalitativní analýza se zaměřuje na manažerský charakter, právní, politické a ekonomické prostředí v jurisdikci.

Úspěšná spolupráce

Finanční poradce, který diskutuje o úvěrovém ratingu

Rozvoj finančních trhů

Ratingové agentury pomáhají poskytovat riziková opatření různým subjektům a usnadňují účastníkům finančního trhu posoudit a porozumět úvěrovému riziku stran zapojených do investičního procesu. Jednotlivci mohou získat kreditní skóre, aby měli nárok na snadný přístup ke kreditním kartám a jiným úvěrům. Instituce si mohou snadno půjčit peníze od bank, aniž by musely každému jednotlivému věřiteli provádět zdlouhavé hodnocení. Také korporace a vlády mohou vydávat dluhy ve formě firemních dluhopisů a pokladen, aby přilákaly investory na základě ratingů.

Ratingové agentury pomáhají regulovat finanční trhy

Ratingy poskytované populárními ratingovými agenturami, jako jsou Moody's, Standard & Poor's a Fitch, se staly benchmarkem pro regulaci finančních trhů. Právní předpisy vyžadují, aby některé instituce držely investiční odstupňované dluhopisy. Dluhopisy jsou klasifikovány jako investice klasifikované na základě jejich ratingů těmito agenturami, jakákoli podniková dluhopis s ratingem vyšším než BBB se považuje za investiční tříděnou dluhopis.

Odhad rizikových prémií

Úvěrové ratingy, které tyto agentury poskytují, jsou používány různými bankami a finančními institucemi při určování rizikové prémie, které budou účtovat za půjčky a podnikové dluhopisy. Špatný úvěrový rating znamená vyšší rizikovou prémii s nárůstem úrokové sazby účtované korporacím a jednotlivcům se špatným úvěrovým ratingem. Emitenti s dobrým ratingem mohou získat finanční prostředky za nižší úrokovou sazbu.

Zlepšená transparentnost na trzích s úvěry

Ratingové agentury poskytují lepší efektivitu na úvěrových trzích a umožňují větší transparentnost jednání. Ratingová hodnocení pomáhají monitorovat spolehlivost úvěrů různých dlužníků prostřednictvím souboru dobře definovaných pravidel.

Standardizace procesu hodnocení

Většina úvěrových agentur používá vlastní metodiku pro stanovení úvěrových ratingů, ale vzhledem k tomu, že existuje jen hrstka oblíbených poskytovatelů úvěrového ratingu, přidává se do ratingové procesy značná standardizace. Úvěrové hodnocení různých dlužníků lze snadno porovnat pomocí ratingů poskytnutých ratingovou společností a aplikace lze snadno třídit.


Video: Dotazník pro Vlastimila Tlustého - Dluh, úrok... - Debatní klub