V Tomto Článku:

Pokud padne strom na vašem majetku a poškodí dům vašeho souseda, je nejpravděpodobnější stranou převzít zodpovědnost vašeho souseda. Ale to není vždycky tak. Přesně, jejíž pojištění je zodpovědné, se bude lišit v závislosti na tom, zda je to pouze přírodní zákon, nebo zda byla způsobena vaší nedbalostí.

Bouřlivé počasí hity Auckland

Pojistitel stromu poškozeného domu obvykle převezme odpovědnost.

Kdo je zodpovědný

Obecně platí, že padlý strom je považován za přírodní zákon, který pojistitel souseda pokrývá. Problém nedbalosti se projeví, pokud strom umírá, a váš sousedek vyvolal obavy z možnosti, že se na něj padají, a tyto obavy ignorujete. V tomto případě závisí opravná zátěž na pokrytí odpovědnosti. Jean Mabry, pojišťovací agent pro pojišťovnu Clark-Theders Insurance Company, říká, že soused může prokázat, že vznesla obavy zasláním oficiálního dopisu před padáním stromu, varováním, že byste mohl být zodpovědný za případnou škodu a zasláním kopie její pojistitel. Bez takových důkazů může být obtížné prokázat vaši nedbalost.


Video: