V Tomto Článku:

Převod majetkových listin v Ohiu z jedné osoby na druhou může být proveden poměrně rychle s pomocí ukončení nároku nebo záručního listu. Rozdíl mezi těmito dvěma skutky je zárukou. Prohlášení o ukončení nároku na vlastnictví převede vlastnictví, ale nezaručuje, že neexistuje žádná další osoba, která by měla nárok na majetek. Záruční list dodává slib, že žádná jiná entita nemůže nárokovat majetek. Můžete si vybrat jednu z těchto možností.

Jak převést listinu v Ohiu: vlastnictví

Převod listin přesune vlastnictví nebo přidává vlastnictví majetku.

Krok

Přejděte na oddělení převodu skladu a obdržíte formulář pro převod žádosti o ukončení nároku nebo záruční listinu. Toto oddělení se obvykle nachází v kancelářích okresních vládních úřadů nebo v soudní síni krajů, kde jsou vedeny záznamy o majetku. Pokud si nejste jisti, kam jít, zavolejte hlavní telefonní číslo vašeho státu, které je uvedeno v telefonním seznamu, a zeptejte se, kde se nachází oddělení transferu smluv.

Krok

Vezměte formulář spolu s osobou, s níž se nemovitost převádí, na notáře. Vyplňte formulář s informacemi o majetku a osobními informacemi před notářem. Nechte notáře podepsat dokument a připojit jeho pečeť.

Krok

Vyjměte formulář zpět do oddělení převodu skladu a přejděte jej krajskému auditorovi. Formulář přezkoumá auditor, aby se ujistil, že je vyplněn správně a informace budou zaznamenány. V závislosti na kraji by to mohlo být dosaženo pomocí počítače, papírových záznamů nebo obojího.

Krok

Zaplatit poplatky spojené s převodem. V Ohiu je poplatek za nahrávání, stejně jako daňový poplatek založený na prodejní ceně.


Video: ZEITGEIST: MOVING FORWARD | OFFICIAL RELEASE | 2011