V Tomto Článku:

Vedení kondominium asociace není snadný úkol. Jako řídící osoba nebo firma jste obecně odpovědní za údržbu budov, bazénů a dalších společných prostorů. Musíte také prosadit pravidla týkající se toho, co majitelé domů mohou dělat s jejich majetek, a to může způsobit hodně kontroverze. Majitelé domů zaplatí každoročně od 100 do 10 000 dolarů za rok bydlet ve spravované komunitě podle CNNMoney.com a to vytváří obrovský tlak na sdružení, aby bylo finančně odpovědné, splňovalo standardy údržby a čistoty a zlepšilo celkovou hodnotu kondominiums.

Jak úspěšně spravovat sdružení Condominium: condominium

Efektivní správa kondominia začíná strategickým plánováním.

Krok

Určete klíčové operace, za které budete zodpovědní. Pomocí softwaru pro zpracování textu zdokumentujte oblasti závazků sdružení condominium. Ty mohou zahrnovat: údržbu budov, terénní úpravy, bazény, rekreační místnosti a další veřejné prostory; shromažďování odpadků; nouzové čištění, jako je sníh nebo led a bezpečnost budov. Poznamenejte si další oblasti řízení, jako je prosazování komunitních pravidel pro majitele domů, odpovědi na stížnosti, pořádání pravidelných setkání asociace a shromažďování měsíčních nebo ročních poplatků.

Jak úspěšně spravovat sdružení Condominium: condominium

Pro nouzové služby se očekává rychlá akce.

Určete pracovní sílu potřebnou k provozu zařízení. Vytvářejte vztahy s místními dodavateli, kteří poskytují služby údržby. Buďte připraveni najímat právního zástupce.

Jak úspěšně spravovat sdružení Condominium: sdružení

Efektivní rozpočet pomáhá udržet výdaje v souladu.

Roční rozpočet plánujte pečlivě. Vytvořte šablonu v tabulkovém programu, například v aplikaci Microsoft Excel. Začněte s největšími úrovněmi oprav, jako jsou například výměny střech, a poté vhodně rozdělte na úklidové služby, výměnu asfaltu, terénní úpravy, kontrolu škodlivého organismu, vytápění a klimatizaci, exteriér a další. Vyzkoušejte všechny jednotky, abyste zjistili, co je zapotřebí, a ponechte rezervy, aby byly zohledněny scénáře přírodních katastrof.

Jak úspěšně spravovat sdružení Condominium: nebo

Udržujte údržbu a obohacujte hodnotu kondo.

Dokumentujte soubor standardů oprav a údržby. To je důležité pro plánování dlouhodobé údržby typických stavebních prací. Přemýšlejte o tom, co je "čisté". Nastavte standard pro to, co považujete za nezbytné pro plánování ochrany proti škůdcům, vytápění / klimatizaci a další pravidelnou údržbu. Při rozhodování o naléhavosti určitých oprav můžete snížit pravděpodobnost, že překročíte svůj rozpočet. To také umožňuje zaměřit se na nezbytné operace potřebné ke spuštění komunity.

Krok

Buďte co nejlepším diplomem s majiteli domů. Spory týkající se pravidel asociace mohou rychle vést k právním bojům. Asociace schůzí jsou otevřené fóra pro majitele domů, aby se vypořádaly s problémy. Pokud jsou stížnosti vzneseny osobně nebo písemně, reagujte efektivně a respektujte.

Jak úspěšně spravovat sdružení Condominium: nebo

Buďte finančně odpovědní tím, že budete mít záznamy o všechno.

Dokumentujte a pravidelně vyhodnocujte všechny operace. Zhodnocení vašeho rozpočtu a operací na konci roku vám pomůže zjistit, co funguje, a pokud budete muset příští rok změnit svůj přístup. Všechny důkazy údržby, právní smlouvy, pojišťovací informace a finanční záznamy uchovávejte společně v organizovaném systému archivace pro budoucí použití.


Video: