V Tomto Článku:

Přejděte na adresu IRS.gov a klikněte na odkaz "Formuláře a publikace". Vyberte odkaz "Adresář názvů adresářů" a klikněte na "Formátované soubory PDF".

Krok

Posuňte seznam seznamů dolů, dokud nenaleznete formulář F4506T. Klikněte na soubor a stáhněte jej.

Krok

Vyplňte své osobní údaje do formuláře a zaškrtněte políčko 8, ve kterém určíte, že chcete formulář 1099. Zadejte rok, pro který potřebujete formulář 1099 a podepsat své jméno v dolní části.

Krok

Zasílejte svou žádost do IRS na adrese Internal Revenue Service, tým RAIVS, Stop 37106, Fresno, CA 93888 nebo faxem na formulář (559) 456-5876.


Video: Section 6050W of IRS Code - Card/Pay