V Tomto Článku:

Daň z prodeje jsou uložena státními a místními vládami jako prostředek k získání příjmů. Daň z prodeje je druh spotřební daně, protože daň se vztahuje pouze na nákupy. Podle společnosti Money Zine činí daň z prodeje přibližně 25 procent státních a místních vládních příjmů. Výše daně z prodeje je určena sazbou daně z prodeje a velikostí nákupu.

Jak znásobit daň z prodeje: daně

Daň z prodeje se přidává do nákupních nákladů.

Krok

Přidejte všechny příslušné daně z prodeje dohromady, abyste zjistili celkovou sazbu daně z prodeje. Například pokud máte daň z prodeje měst ve výši 3,1% a státní daň z prodeje 5,4%, přidáte 3,1 až 5,4, abyste dosáhli celkové sazby daně z prodeje 8,5%.

Krok

Rozdělit celkovou sazbu daně z prodeje vyjádřenou v procentech o 100, abyste ji převedli na desetinné místo. V tomto příkladu byste rozdělili 8,5 na 100, abyste získali 0,085.

Krok

Vynásobte sazbou daně z prodeje vyjádřenou v procentech kupní cenou pro výpočet daně z prodeje. Dokončení příkladu, pokud by položka stála 330 dolarů, vynásobíte 330 dolarů za 0,085 a zjistíte daň z prodeje, která by činila 28,05 dolarů.


Video: Webinář: Hacking (optimalizace) prodejních formulářů