V Tomto Článku:

Interpolace je matematický proces pro odhad hodnoty závislé proměnné na základě hodnot známých okolních závislých proměnných, kde závislá proměnná je funkcí nezávislé proměnné. Používá se k určení úrokových sazeb pro období, která nejsou zveřejněna nebo jinak dostupná. V tomto případě je úroková míra závislá proměnná a délka času je nezávislá proměnná. Chcete-li interpolovat úrokovou sazbu, budete potřebovat úrokovou sazbu kratšího časového období a delšího časového období.

Křivka poptávky, ekonomický koncept vzdělávání

Hodnoty odhadu lineární interplace mezi datovými body.

Krok

Snižte úrokovou sazbu časového období kratšího než je časové období požadované úrokové sazby z úrokové sazby časového období delšího, než je časové období požadované úrokové sazby. Například pokud interpolujete 45denní úrokovou sazbu a 30denní úroková sazba je 4,2242% a 60denní úroková sazba je 4,4555%, rozdíl mezi dvěma známými úrokovými sazbami je 0,2613%.

Krok

Rozdělte výsledek z kroku 1 o rozdíl mezi délkami dvou časových období. Například rozdíl mezi 60-ti denním časovým obdobím a 30-denním časovým obdobím je 30 dnů. Rozdělit 0.2613 procent na 30 dní a výsledek je 0,00871 procent.

Krok

Vynásobte výsledek z kroku 2 rozdílem mezi délkou doby požadované úrokové sazby a dobou trvání úrokové sazby s nejkratší dobou trvání. Například požadovaná úroková sazba je 45 dní a nejkratší známá úroková sazba je 30denní sazba. Rozdíl mezi 45 dny a 30 dny je 15 dní. 15 vynásobené 0,00871 procenty se rovná 0,13065 procent.

Krok

Přidejte výsledek z kroku 3 na úrokovou sazbu za nejkratší dobu. Například úroková sazba z 30denního období činí 4,2242%. Součet 4,2242 procent a 0,13065 procent je 4,35485 procent. Jedná se o odhad interpolace pro 45denní úrokovou sazbu.


Video: