V Tomto Článku:

Odchod z společnosti s ručením omezeným není vždy snadný. Když vše ostatní selže, člen se může vždy dovolávat soudního zrušení, které rozděluje majetek společnosti LLC pod dohled soudu.

Nákupní smlouvy

Většina provozních smluv LLC zahrnuje ustanovení o odkupu. Ustanovení smlouvy jsou smluvně závazná jak pro člena, který opouští partnerství, tak pro zbývající členy. Tato ustanovení zpravidla zahrnují takové náležitosti, jako je cena akcií a podmínky prodeje. Pokud provozní smlouva obsahuje adekvátní ustanovení o odkupu, odstupující člen se dovolává těchto ustanovení a požádá zbývající členy, aby si koupili svůj zájem.

Pokud neexistují žádná ustanovení o výkupu

Málokdy může společnost LLC existovat bez ustanovení o odkupu v Provozní smlouvě společnosti LLC. Ve státech, které nevyžadují, aby společnost LLC měla provozní dohody, může být neformální verbální dohoda mezi členy jedinou dohodou, která existuje.

V případech, kdy neexistují právně závazná ustanovení o koupi člena, platí obecně právo státu. Obecně však jsou tyto zákony procedurální a mají tendenci zdůrazňovat dobrovolné rozpuštění - popisující například distribuci obchodních aktiv, a nemusí zahrnovat situace, kdy dochází k sporu týkajícímu se podílu odcházejícího člena.

Bohužel jediným dostupným prostředkem nápravy může být soudní rozhodnutí. Pokud je vlastnictví problémem, strany mohou předložit daňové přiznání, žádosti o půjčku podepsané členem, materiály inzerující členy a e-maily mezi stranami. Pokud je majetek zpochybněn, může být soudní ověřený účetní auditor povinen provést audit a předložit svá zjištění soudu.

Pokud zbývající členové nespolupracují

Jak jsou řešeny spory závisí na platných právních předpisech ve vašem státě, ale jeden známý postup, který je třeba přijmout, když chcete opustit LLC a členové vás nekupují, se někdy nazývá "jaderná možnost". Formálně je známá jako soudní rozpuštění a vede k nedobrovolnému rozpuštění LLC.

Požadavky na soudní rozpuštění se liší od státu k státu. Například v Kalifornii může být řízení o rozpuštění iniciováno jakýmkoli členem nebo jakýmkoliv manažerem. Důvody, které kalifornské soudy uznávají, zahrnují:

  • Už není možné pokračovat v podnikání
  • Nutné pro ochranu zájmů stěžujícího člena
  • Řízení je zablokováno nebo zaplněno vnitřním rozporem
  • Podvod, špatné řízení nebo zneužití pravomoci.

Alternativy k rozpuštění

Jakmile se uplatní jaderná možnost, podle Kalifornského zákona se členové mohou vyhýbat zrušení pouze tím, že kupují za hotovost a za spravedlivou tržní hodnotu zájmy členství člena, který uplatnil tuto možnost.

Pokud cena akcie není uvedena v provozní smlouvě a členové se nemohou dohodnout na kupní ceně, podle práva Kalifornie pak může soud jmenovat tři odhadce a zadat cenu dohodnutou alespoň dvěma z nich.


Video: Lejla Abbasová poletí do Afriky... Připojte se k imana.cz a pomáhejte v Keni a Zambii i Vy!