V Tomto Článku:

Granty a finanční pomoc pro ovdovělé ženy s dětmi jsou k dispozici za účelem zaplacení nájemného / hypotéky, stravování, poradenství, pomůcek, vysokých škol a péče o děti. Agentury, jako je oddělení sociálního zabezpečení, bytový úřad, oddělení ekonomické bezpečnosti, rodinné služby a zdravotnictví, dohlížejí na finanční prostředky vlády, které jsou k těmto účelům použity. Pomocná pomoc pro nadace je k dispozici také pro kvalifikované rodiny.

Jak získat granty a finanční pomoc pro vdovské matky: matky

Finanční pomoc je k dispozici pro ovdovělé matky.

Krok

Získejte důkaz o individuálních příjmech, pokud jste jako vdovská nebo získali jiné zdroje příjmu. Musíte učinit všechny důkazy podle potřeby, včetně kopií daňových přiznání za předchozí dva roky.

Krok

Vytvořte kopii záznamů o úmrtí vašeho pozdního manžela. To je nezbytné pro to, aby agentura ukázala, že jste opravdu jeho vdova, pokud je to hlavní způsob, jakým se můžete kvalifikovat. Záznamy o manželství mohou být také potřebné.

Krok

Získejte kopie rodných listů a čísel sociálního zabezpečení pro všechny členy rodiny. Při návštěvě agentury si vezměte s sebou kopie. Některé agentury mohou vyžadovat od agentů, aby se přihlásili na skutečný dokument.

Krok

Získejte informace o životním pojištění, které měl váš pozdější manžel. Pokud jste obdrželi peníze z pojistné smlouvy nebo jiné politiky nebo předjímáte výplatu, přineste tyto informace.

Krok

Vypracujte seznam dluhů a vlastního kapitálu. Dluhem by mohla být hypotéka nebo stávající výdaje, jako jsou veřejné služby. Vlastní kapitál by mohl být podnik, který vlastníte, nebo dům. Seznam věcí, pro které potřebujete pomoc. To pomůže poradcům vědět, kde začít hledat granty a jinou finanční pomoc.


Video: Ako vymeniť výfuk? - AUTOvKELLY