V Tomto Článku:

Třetí hypotéka je riskantní sázka pro věřitele, který není zcela přesvědčen, že budete respektovat váš závazek splácet to. V případě, že spadáte do těžkých časů a usilujete o úlevu od bankrotu, věřitel třetí hypotéky nebude zaplacen až poté, co jsou uspokojeni první a druhý držitel hypotéky. V důsledku toho je nepravděpodobné, že se kvalifikujete na jednu, pokud nemáte dostatek vlastního kapitálu v majetku, že věřitel může být zajištěno, že půjčka nepřeváží nadměrné riziko.

Subordinate Lien

Třetí hypotéky jsou podřízeny stávajícím zástavním právům na nemovitosti, což znamená, že věřitel dostane větší riziko, pokud nebudete schopni si půjčku dovolit a váš majetek klesne. Obvykle, zájem úrokové sazby jsou vyšší, aby kompenzovaly riziko poskytovatele. Například, pokud vyhlásíte kapitolu 13 bankrot, může konkurzní soud zbavit zástavní právo z nemovitosti a převést ji na nezajištěný dluh, pokud váš domov stojí méně než zůstatek vaší primární a druhé hypotéky. Pokud k tomu dojde, věřitel pravděpodobně uvidí velmi málo z vrácené částky v průběhu konkurzního řízení.

Kvalifikace

Věřitelé třetích hypoték se zaměřují také na poměr úvěrů k hodnotě, kromě toho, že se podívají na vaší kreditní historii a příjmech. Čím více equity máte v nemovitosti, tím lépe máte šanci na kvalifikaci. Poskytovatelé půjček pravděpodobně nebudou schvalovat půjčku, která překročí jejich stanovený poměr LTV, který je často mezi 80 a 90 procenty, a budete potřebovat silné kreditní skóre a stabilní příjem, abyste získali souhlas s půjčkami. Pravděpodobně budete mít větší štěstí u menších, místních bank a družstevních záložen, než jste s hlavními poskytovateli úvěrů.

Často máte větší pravděpodobnost, že obdržíte třetí hypotéku od věřitele, který již drží vaši druhou hypotéku. Váš primární věřitel může také být ochoten poskytnout úvěr na vlastním kapitálu, ale za podmínky, že půjčka vyplácí sekundární zástavce. V některých případech bude pro stanovení hodnoty stačit poslední daňový poplatek za nemovitost, často však bude třeba domů posoudit, kolik vlastního kapitálu máte.

Výhody a nevýhody

Třetí hypotéky nejsou zvláště časté, protože věřitelé často navrhnou refinancování stávajících úvěrů nebo hypotéku na vypořádání vlastníků, kteří se nacházejí s dostatečným majetkem v nemovitosti. Vaše možnosti pro věřitele jsou omezené než jiné úvěrové produkty a úrokové sazby jsou vyšší, než byste zaplatili, kdybyste refinancovali svůj majetek a vše složili do jednoho primárního hypotečního úvěru.

V určitých situacích však mohou mít třetí hypotéky větší smysl. Pokud máte primární a sekundární hypotéku s nízkou sazbou, například, refinancování může způsobit, že musíte zaplatit více úroků a tím zvýšit platby. To platí zejména v případě, že máte v domácnosti hodně kapitálu, ale vaše kreditní skóre se ponořilo v průběhu času. Máte-li 150 000 dolarů v prvním a druhém hypotečním úvěru na nemovitosti v hodnotě 500 000 dolarů a pokud jste získali půjčky, když máte nízké sazby a máte vynikající úvěr, třetí hypotéka může mít smysl, pokud se snažíte vytáhnout další několik tisíc dolarů podpořit svůj běžný účet. Podobně, pokud jeden nebo oba úvěry mají velké pokuty za předčasné splacení, nemusí to stát za to, že jste na spodním řádku refinancovali.


Video: Hypotéka - Jak koupit nemovitost bez koruny aneb alternativa ke 100% hypotéce - Hypoteční úvěr