V Tomto Článku:

Podání stížnosti s IRS může být únavné zadání, které bude záviset na druhu stížnosti, kterou chcete podat. Zjistěte, zda je vaše stížnost týkající se vaší osobní daňové situace nebo o nezákonném jednání nebo korupci ze strany agentury IRS nebo jeho dodavatelů. Vzhledem k reformě IRS z roku 1998 se podání stížnosti s IRS stalo snadnějším úkolem.

Jak podat stížnost s IRS: stížnost

Pokud daňový člověk kouzla problémy, podat stížnost u IRS.

Krok

Zavolejte nebo zapište do IRS. Mějte záznamy o všech vašich pokusech kontaktovat agenta. Buďte zdvořilí a specificní, když voláte, a zdržujte se toho, abyste se stali nesouvislými, pokud máte pocit úzkosti.

Krok

Vyplňte Formulář IRS 911, pokud nemůžete vyřešit konflikt nebo najít řešení prostřednictvím agentu IRS. Napište své stížnosti v tomto formuláři pomocí modrého nebo černého inkoustu. Být specifický a vyplňte všechny požadované informace.

Krok

Podat stížnost u generálního inspektora, pokud potřebujete hlásit případy podvodu nebo korupce zaměstnancem IRS nebo dodavatelem. Nepokládejte s touto agenturou stížnosti na vaše daňové otázky. Uveďte podrobnosti a důkazy o porušení nebo protiprávní činnosti ve stížnosti.


Video: