V Tomto Článku:

Formulář 1120 je dokument týkající se daní, který musí zastupovat zástupce společnosti jménem společnosti. Je to podobný plánu C, který majitelé malých firem používají, ale pouze je určen pro firemní subjekty. Formulář A formuláře 1120 obsahuje informace o nákladech na prodané zboží. Pokud provádíte inventář, musíte tuto část vyplnit.

Krok

Vypočítejte stávající (koncové) úrovně inventáře a odpovídající hodnotu inventáře. Nahrajte tyto informace v tabulce nebo jiném programu správy zásob pro budoucí použití.

Krok

Proveďte svůj předchozí závěrečný inventář od konce předchozího roku na první řádek plánu A na formuláři 1120 ("Inventář na začátku roku"). Pokud jste v minulém roce neměli inventář, zadejte nulu.

Krok

Zadejte nákupy a náklady spojené s inventáři na řádcích 2 až 5. Nákupy představují nové přírůstky do inventáře. Náklady zahrnují skladování, zpracování a manipulaci s inventářem, jakož i administrativní náklady.

Krok

Přidejte řádky 1 až 5 a zadejte celkovou částku na řádek 6 plánu A 1120.

Krok

Zadejte koncový inventář na řádek 7 ("Zásoba na konci roku"), který jste určili v kroku 1. Když vezmete celkovou částku na řádek 6 sníženou o číslo na řádku 7, získáte tak náklady na prodaný výrobek. Poté můžete zadat tuto částku na řádek 8 plánu A a přenést výsledek na stránku 1, řádek 2 formuláře 1120.

Krok

Zkontrolujte metodu oceňování inventáře, kterou jste použili na řádku 9a. Dvě nejběžnější metody určování hodnoty zásob jsou buď na základě nákladů na nákup položek nebo tržní hodnoty zásob, podle toho, která hodnota je nižší.

Krok

Zkontrolujte zbývající otázky pro řádky 9b až 9f, pokud se na ně vztahují. Otázky se vás ptají, zda jste zapsali nepřijatelné zboží, způsob inventarizace, jakoukoli změnu v tom, jak provádíte stanovení inventáře a zda platí pravidla oddíl 263A. Oddíl 263A se týká zvláštních metod firemního účetnictví.


Video: