V Tomto Článku:

Ukončení nároku na prohlášení se použije, když jedna strana, nazývaná poskytovatelem, převede svůj zájem o majetek na jinou osobu, nazývanou grantem. Zrušený žalobní list nezaručuje, že vlastník původního vlastnictví ve skutečnosti vlastnil majetek a toto by mělo být ověřeno grantem. Jakmile je náležitě vyplněn námitkový list, může být zaznamenán v okrese Maryland, kde se nachází dům nebo pozemek.

Krok

Kontaktujte finanční kancelář nebo pokladníka v Marylandu, kde se nachází nemovitost, a zeptejte se, jestli existuje formulář, který si můžete vzít nebo stáhnout. Můžete také zakoupit prázdný opustit reklamační list z místního úložiště kancelářských potřeb. Zeptejte se také, zda váš kraj požaduje během procesu ukončení žádosti nějaký zvláštní proces. Každá krajina v Marylandu má jiný proces a možná budete muset prověřit před tím, než jste ji zaznamenali.

Krok

Dokončete prohlášení o ukončení nároku. Formulář pro vyloučení nároku žádá o právní jméno grantu a grantu, jakož i právní adresu. Právní adresu najdete ve výkazu daně z nemovitosti. Jakmile je formulář vyplněn, dejte jej notář.

Krok

Vyzvedněte vstupní list z místních soudních okrsků v okrese Maryland, kde se nachází nemovitost. Poskytovatel, opatrovník nebo advokát musí vyplňovat formulář podle práva Marylandu. Potvrzovací list musí být podepsán osobou, která formulář vyplnila, a nechat ji notářsky ověřit. (Viz zdroje.)

Krok

Vezměte si vyplněný doklad o ukončení nároku a list o příjmu půdy soudnímu úředníkovi v okrese Maryland, ve kterém se nemovitost nachází. Mohli byste být požádáni o zaplacení záznamového poplatku, daní a přirážek. Poplatky se budou lišit v závislosti na konkrétních okolnostech majetku, který dopravujete. Obraťte se na obvodní soud, abyste dostali poplatky, které budete muset zaplatit.


Video: Oral History of Guido Van Rossum Part 2