V Tomto Článku:

Je toho hodně co dělat, když miluje člověk. Pokud se jedná o auto, proces může být jednoduchý nebo složitý na základě různých faktorů. Některé otázky, které určují způsob, jakým je vozidlo zděděno, zahrnují název vozidla, vůli, zákony o státním právu a veškeré zástavní právo na vozidle.

Společné vlastnictví

Pokud je vozidlo označeno jako společné nájemníky s právem přežití, vlastnictví automaticky převede přeživší vlastníka. V některých státech není pro název požadováno žádné zvláštní znění. Například pokud název obsahuje dvě jména, přežívající majitel převezme plné vlastnictví v tomto scénáři. Jiné státy však vyžadují, aby název konkrétně obsahoval slova "společní nájemníci s právem přežití", který zajistí převody majetku. Dokonce i když jste spoluvlastník, který převezme plné vlastnictví, budete muset úřadu pro registraci vozidla ještě poskytnout kopii úmrtního listu a vyplnit novou žádost o titul.

Vynechání zkušební verze

Poslední vůle a závazek specifikuje přání pozůstalého, ale automaticky nezdržuje majetek z vězení.

V určitých státech může určený příjemce převzít vlastnictví vozidla, aniž by musel projít konkurzem. Nový majitel by to musel vyplňte a podávejte čestné prohlášení což potvrzuje řadu otázek týkajících se vozidla a práva na vlastnictví. Čestné prohlášení - společně s dalšími dokumenty, jako je úmrtní list - musí být zaznamenána v oddělení motorových vozidel nebo v registrační kanceláři. Nový majitel bude muset zaplatit veškeré související poplatky včetně titulu a registračních poplatků.

Zatímco některé státy automaticky umožňují vozidlu převést na příjemce, je-li vůle, jiné státy to umožní pouze v případě, že zbývající část panství je osvobozena od prokázání. Pokud si nejste jisti státními postupy, obraťte se na státní agenturu pro motorová vozidla.

Probate

Pokud vůle neexistuje, nebo vozidlo nebylo uvedeno ve vůli, může se stát, že vozidlo bude vyzkoušeno. V tomto scénáři stát určí, kdo má nárok na vozidlo na základě dědictví intestate. Obecně platí, že pozůstalý manžel je nejprve v řadě, následovaný jakýmikoli dětmi. Vzhledem k tomu, že věcná správnost je procesem vypořádání dluhů a distribuce zbývajících aktiv příjemcům, měly by být nejprve zaplaceny všechny dluhy.

Pokud je vůz svobodný a jasný, mohl by být prodán, pokud dluhy převyšují aktiva. Pokud jsou ostatní jmění dostatečné k pokrytí pohledávek bez likvidace majetku, vozidlo předá každému, kdo soud určil v pořadí souhrnné správy. Příjemce převezme kopii souhrnné správy na oddělení registrace vozidel k převodu vlastnictví.

Automatické půjčky

Pokud je proti vozidlu zapůjčena půjčka, považuje se za zajištěný dluh a věřitel by mohl vozidlo vrátit, pokud nejsou platby uskutečněny. Komunikujte s věřitelem o úmrtí a na požádání proveďte ověření. Osoba, která dědí auto, je odpovědná za provedení plateb, ale může věřitel požadovat, abyste refinancovat úvěr na vlastní jméno než vám umožní převzít platby. Bohužel nebudete moci půjčku refinancovat, dokud nebudete právoplatným vlastníkem. Společný vlastník uvedený na titulu a úvěr na auto musí pokračovat v provádění plateb a může mít jméno úmrtí odstraněno z úvěru a titulu podáním úmrtního listu.


Video: Řidič strhl řízení a zabil všechny cestující