V Tomto Článku:

Penzijní plán vyplácí peníze osobě, která plán vlastní, obvykle měsíčně. Zjištění jednorázové platby v penzijním plánu je obecně známo jako zjištění současné hodnoty. S využitím současné hodnoty vzorce anuity může investor plánu zjistit, kolik stojí dnes v plánu. K určení paušální částky potřebuje investor úrokovou sazbu v plánu, kolik let bude platit a měsíční platbu. Například, osoba dostane 600 dolarů měsíčně z jeho důchodu. Důchod se každoročně zvyšuje o 6% a vyplácí se dalších 20 let.

Papír s finančními termíny

Krok

Vynásobte počet let splácení o 12 měsíců, abyste určili měsíce vyplácení důchodu. V našem příkladu se 20 let 12 měsíců rovná 240 měsícům.

Krok

Určete úrokovou sazbu za měsíc dělením úrokové sazby o 12 měsíců. V našem příkladu se 6 procent děleno o 12 měsíců rovná 0,005.

Krok

Přidejte jednu úrokovou sazbu za měsíc. V našem příkladu 1 + 0,005 se rovná 1,005.

Krok

Zvyšte číslo vypočtené v kroku 3 podle výkonu počtu zbývajících plateb. V našem příkladu je hodnota 1.005 ^ 240 rovna 3.310204.

Krok

Rozdělit 1 o číslo vypočtené v kroku 4. V našem příkladu je hodnota 1 / 3.310204 rovna 0.302096142.

Krok

Odpočítáme číslo vypočítané v kroku 5 od 1. V našem příkladu 1 - 0.302096142 se rovná 0.697903858.

Krok

Rozdělte číslo vypočítané v kroku 6 o úrokovou sazbu za měsíc. V našem příkladu 0.697903858 děleno 0.005 se rovná 139.5807717. Jedná se o úrokový faktor.

Krok

Vynásobte měsíční platbu úrokovým faktorem. V našem příkladu 600 $ * 139,5807717 se rovná 83 748,47 USD. Takový důchod stojí za to, když se v tuto chvíli vyplácí jednorázově.


Video: Life in the womb 9 months in some 4+ minutes