V Tomto Článku:

Vlastnictví společnosti s ručením omezeným se může částečně změnit, pokud jeden nebo více členů prodal své akcie. Vlastnictví se může zcela změnit i tehdy, když současní členové souhlasí s převedením společnosti LLC spolu s jejími aktivy a závazky na nové vlastníky. To se často nazývá hromadný prodej.

Částečné změny vlastnictví

S kupní smlouvou

Většina provozních smluv LLC zahrnuje ustanovení o odkupu. Při částečné změně vlastnictví se členové řídí právně závaznými postupy výkupu stanovenými v provozní smlouvě. Dohoda může například stanovit, že dvě třetiny současných členů musí souhlasit s přijetím nových členů.

Bez smlouvy o odkupu

Pokud se členové dohodnou na přijetí nových členů a neexistuje žádná smlouva o odkupu, mohou tyto postupy navrhnout ad hoc, pak hlasujte pro začlenění do provozní smlouvy.

Situace se stává komplikovanějším, jestliže neexistuje žádný způsob výkupu a člen chce nechat LLC. Pravidla soudního rozpuštění vašeho státu se mohou nakonec použít, protože člen má vždy právo požadovat zrušení společnosti LLC. Státní zákon v Kalifornii například nazývá "zablokované řízení" nebo řízení, které je "zaplněno vnitřním rozporem" jako důvod pro soudní rozpuštění.

Celé změny vlastnictví

Se stanovenými podmínkami

Ve většině států musí většina vlastníků povolit hromadný prodej, pokud není v provozní smlouvě stanoveno jinak. V některých z New Jersey například hromadné prodeje LLC musí být registrovány u státu. V téměř každém státě musí prodávající oznámit všem věřitelům hromadný prodej, obvykle s jistým předstihem. Chcete-li se dozvědět více o zákonech vašeho státu o odkupu a hromadném prodeji, kontaktujte kancelář ministra zahraničí. Většina z nich je k dispozici online.

Prodej větších společností bude zpravidla vyžadovat vypracování podrobné prodejní smlouvy podobné tomuto příkladu poskytnutému Komisí pro cenné papíry a burzy v USA. Menší společnosti mohou mít relativně jednoduché dohody o prodeji, které sestavují kupující a prodejci.

Pokud smlouva o provozní smlouvě neobsahuje opatření pro hromadný prodej

V takovém případě se musí požadovaná většina členů dohodnout na prodejní ceně a podmínkách prodeje. To nemusí být snadné, protože mimo jiné mohou mít každý člen jiný daňový základ. Psaní pro Americkou advokátní komoru, Obchodní právo Dnes, Advokáti L. Andrew Immerman a Joseph C. Mandarino poznamenávají, že prodej může mít zanedbatelné daňové důsledky pro některé členy a značné daňové důsledky pro ostatní. V některých případech, jak poznamenávají, mohou být krátkodobé daně z kapitálových zisků, které mají daňové sazby totožné s běžnými sazbami daně, splatné na část výtěžku výkupu. Ne každý zájem členů získává stejné zacházení s kapitálovými zisky.

Pokud se členové nemohou dohodnout na prodejní ceně a podmínkách, dostupným opravným prostředkem je soudní rozpuštění.


Video: DEMO: Videoseminář: Přiznání k dani z nemovitých věcí – teorie a příklad 2016