V Tomto Článku:

Identifikační číslo daňového poplatníka (TIN) je častěji označováno jako identifikační číslo zaměstnavatele (EIN). Pokud se změní název vašeho podniku, musíte tuto změnu nahlásit službě Internal Revenue Service, aby byla změna zaznamenána v záznamech IRS. Upozornění na IRS změní název na vašem EIN a na vaše další daňové informace, což znamená, že začnete přijímat daňové doklady v novém názvu vašeho podniku. Existují pouze dva způsoby, jak IRS informovat o změně vašeho obchodního jména; na vaše daňové přiznání nebo zasláním dopisu IRS.

Jak změnit název na TIN: podniku

Informujte IRS, pokud se změní název vašeho podniku.

Krok

Informujte službu interního výnosu o změně názvu vašeho podniku; proces je stejný pro všechny sjednocené majitele, korporace a partnerství, pokud již bylo pro daný rok podáno daňové přiznání.

Krok

Zadejte dopis IRS s uvedením bývalého jména vašeho podniku, nového jména a vašeho zaměstnavatele, jakož i datum změny jména. Písmena pro změnu jména pro jednoleté majitele musí být podepsána vlastníkem firmy nebo autorizovaným obchodním zástupcem, právnickou osobou společnosti nebo partnerem partnerství.

Krok

Pošlete svůj dopis na adresu IRS, na které podáváte daňové přiznání k podnikání.


Video: Jak se připravuji na SHOW l Veronika Spurná