V Tomto Článku:

Odvolatelné životní důvěry obvykle zpřístupňují bankovní účty, které se zabývají veškerými peněžními aktivy kontrolovanými svěřeneckým fondem, a poskytují účet za vyřizování veškerých administrativních nákladů na důvěru. Tento účet řídí správci, přičemž jeden nebo více správců zřízených s bankovním účtem mají oprávnění k podepisování šeků. Pouze ti správci s touto autoritou mohou zpracovat jakoukoli transakci, která zahrnuje odstranění finančních prostředků z účtu, včetně inkasních šeků vystavených na účet. Dokud je však podpisový orgán přítomen, správce může hotovost provést vkladem a výběrem, přičemž hotovost z účtu je povoleno.

Jak provádět peněžní šeky na odvolatelné životní pojištění: účet

Zachovejte kontroly provedené odvolávatelným svěřením jako šek, který je vystaven na účet firmy za účelem inkasa.

Krok

Vezměte šek na banku, která zpracovává bankovní účet dlužníka.

Krok

Mějte správce s kontrolou oprávnění ke schválení účtu a uložte šek s bankou do účtu odvolatelného živého svěřence.

Krok

Musí správce odvést z důvěryhodného účtu, v hotovosti, částku šeku uloženou v důvěře. Správce bude muset podepsat odvolání a bude mít odpovědnost za to, že odvolání je v souladu s parametry smlouvy o svěření.


Video: