V Tomto Článku:

Výtěžnost vám říká, jaké procento bylo dosaženo z investice. Podnik může využít míru výnosu pro porovnání různých projektů nebo investic, aby zjistil, který z nich je nejziskovější. Pro výpočet míry výnosu budete potřebovat všechny proměnné, včetně počáteční investice a částky peněz z investice. Míra výtěžnosti se počítá po určitou dobu, například za jeden nebo pět let. Čím vyšší je míra výnosu, tím je investice výhodnější.

Krok

Určete výši vaší počáteční investice. Budete také potřebovat vědět, jaký je konec investičního období. Pro náš příklad je 10 000 dolarů investováno na jeden rok. Určete, kolik peněz bylo z investice dosaženo na konci roku.

Krok

Rozdělte částku peněz získaných z investice počáteční investicí. Pokud by byla z investice na konci roku získána 400 dolarů, rozdělte 400 dolarů o 10 000 dolarů. Výtěžnost by byla 4% (.04). Pokud částka získaná z investice byla 750 dolarů, míra výnosu by byla 7,5 procenta.

Krok

Porovnejte míry výnosu dvou investic. Pokud investujete 3 000 dolarů na jeden rok a dostanete návratku ve výši 200 USD, míra výnosu je 6,6% (.066). Investice ve výši 15 000 USD na jeden rok přináší zisk ve výši 950 USD; tedy výnos je 6,3 procent (.063). Mnoho společností považuje investici ve výši 3 000 dolarů za lepší investice, protože má nejvyšší míru výnosu.


Video: Jak správně vyhodnotit, spočítat a koupit svou první investiční nemovitost | investiční seminář